Imatge gràfica de l'ODS 16. Pau, Justícia i Institucions

ODS 16. Promoure societats pacífiques i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

Quina és la seva finalitat?

La finalitat d'aquest ODS és treballar per un marc de pau i de respecte dels drets humans, on es puguin desenvolupar els objectius de l'Agenda 2030, és a dir: el benestar de les persones, la prosperitat de les societats, l’equitat de la ciutadania i el desenvolupament sostenible.

Aquest ODS també planteja que s’ha d’aprofundir en l’enfortiment de les institucions públiques: han de ser eficaces, responsables i transparents, plenament compromeses amb la lluita contra la corrupció i afavoridores d’una democràcia inclusiva, participativa i representativa. Aquestes institucions han de protegir les llibertats fonamentals i garantir un accés universal a la justícia, en condicions d’igualtat.

Què pot fer la ciutadania per contribuir-hi?

  • Informar-te i conèixer els plans, projectes i actuacions de l'Ajuntament.
  • Participar activament en la governança i gestió del municipi.
  • Implicar-te en associacions i/o entitats de la ciutat que lluitin contra la violència de qualsevol tipus i  en favor de la pau i la justícia. En aquest enllaç trobaràs el directori d'entitats de la ciutat.

Projectes i serveis municipals vinculats a aquest ODS

Espais de participació

Òrgans consultius de la ciutat

Processos participatius

Pensar, debatre i opinar

Codi ètic

Consulta a quins valors, principis i normes han d'atenir-se els treballadors i treballa...

Transparència

Tota la informació relativa a la gestió municipal, agrupada per temes, de forma clara.

Retiment de comptes

Eines per fer seguiment de l'execució de plans i programes

Del Prat al Món

Després d’un procés participatiu amb les entitats de l’àmbit de la cooperació, tenim...