Al municipi del Prat de Llobregat hi ha vuit polígons industrials. Els polígons del Prat presenten una estructura molt diversificada, tant per la naturalesa dels centres de negocis, como per la tipologia de les actividades que s'hi desenvolupen. Aquesta diversificació confereix dinamisme al teixit empresarial i afavoreix les sinergies entre proveïdors, fabricants, distribuïdors i clients.

Polígon situat al nord-est del municipi. Delimita el nucli residencial del Prat pel sud de l’autovia de Castelldefels (C-31).  El perfil de les empreses instal·lades és de micro i petita empresa.

Polígon Cal Saio

Polígon integrat dins de la trama urbana, formant un rectangle de quatre illes amb petites naus industrials. Limita a l’oest i al nord amb habitatges, i a l’est i al sud amb equipaments urbans. El perfil de les empreses instal·lades és de micro i petita empresa.

Enkalene

Situat al nord-oest del municipi. Llinda al nord amb la ronda de Ponent i al sud, amb l’avinguda d’Apel·les Mestres. A part d'una empresa mitjana, la major part són micro i petites empreses.

Polígon Estruch

Ubicat al costat de la ronda de Llevant, que el delimita per la zona est. A l’oest limita amb equipaments, parcs, jardins i zones esportives. El perfil de les empreses instal·lades és de micro i petita empresa.

Situat al costat del teixit urbà del Prat, que el delimita pel sud, i molt a prop de l’estació del ferrocarril. Aquest polígon ha mantingut un caràcter industrial, malgrat que en els darrers anys el sector serveis ha guanyat pes progressivament. La seva estructura urbanística -configurada per naus petites i mitjanes- afavoreix el predomini de les micro i petites empreses.

Mas Mateu

Polígon que tanca per l’oest el cinturó industrial que delimita el nucli residencial del Prat. Situat en una zona estratègica, el Mas Mateu ha conservat el caràcter industrial amb què va néixer. El perfil de les empreses instal·lades és molt divers, amb una alta representació de grans empreses.

Polígon ubicat al sud del municipi, limita al sud amb la ZAL-Prat i a l’oest amb el municipi de Barcelona. Hi ha un predomini d'activitats econòmiques relacionades amb la logística i el transport, però amb un pes important del sector industrial.  El perfil d’empresa instal·lada és petita i mitjana empresa,  tot i que la configuració del polígon és de naus mitjanes/grans. 

Sector empresarial situat a la zona nord del Prat de Llobregat. Té una localització periurbana, molt a prop del nucli antic del municipi i entre les infraestructures ferroviàries i la C-31. El perfil de les empreses instal·lades és de micro i petita empresa.

 

Els Parcs de Negocis Mas Blau I i Mas Blau II són espais econòmics d'última generació. Amb una ubicació estratègica, al costat de l'Aeroport i d'importants xarxes viàries, ocupen una superfície de 66,83 ha.

Al Mas Blau I i Mas Blau II s'integren serveis avançats i d'alt valor afegit per a les empreses en un entorn únic on predominen la funcionalitat i l’estètica. Això, juntament amb la diversitat d'activitats i empreses instal·lades fan dels parcs de negocis un àrea ja consolidada amb un gran atractiu i moltes possibilitats per a les empreses.

Situat al límit oest del terme municipal del Prat de Llobregat, al costat del polígon Mas Mateu, la C-31 i l'Aeroport. Es caracteritza per una gran diversitat productiva en l’activitat econòmica de les empreses. La majoria són micro i petites empreses, tot i que ha anat augmentant el nombre d'empreses de tipus mitjà.

Situat al sud del Mas Blau i molt a prop de l'Aeroport, és un espai amb una alta diversificació d'activitats, enfocat al desenvolupament, l'expansió empresarial i el creixement econòmic. El perfil de les empreses instal·lades és molt variat, amb una alta representació de mitjanes empreses.

L’Aeroport

 

L’Aeroport està situat al sud-oest del terme municipal. Delimita al nord amb els parcs de negocis Mas Blau I i II i amb el nucli urbà del Prat. L’Aeroport, que ocupa aproximadament un terç del territori del municipi, ha marcat l’evolució territorial, urbanística i socioeconòmica del Prat.

La seva posició estratègica a la plataforma logística del Delta de Llobregat i molt a prop d’importants centres d'activitat econòmica, el posiciona com un dels nòduls de comunicació intermodal més potents de la Mediterrània. L'aeroport és un valor afegit per al municipi, ja que actua com a pol d'atracció per altres activitats econòmiques que donen servei al sistema aeroportuari o que es beneficien de la seva proximitat.

A l'Aeroport es continua treballant per reordenar l'espai destinat a serveis terciaris, aeronàutics i de càrrega aèria amb l'objectiu de potenciar, tant el conjunt aeroportuari com el territori, l'impacte econòmic de les activitats aeroportuàries de logística, transport aeri, distribució i negocis. Les actuacions es duen a terme en els següents àmbits:

  • Centre de càrrega aèria
  • Ciutat aeroportuària
  • Parc aeronàutic
  • Desenvolupament d'àrees comercials

Totes aquestes actuacions suposaran que el “land” aeroportuari de l’Aeroport del Prat incrementi el seu paper com motor estratègic per impulsar l’economia.


Titularitat Pública
Tipus
Associació No
Xarxes viàries C-31, C-32
Transport públic SI
Estat de la urbanització Urbanitzat
Ha. d'extensió 1533
Activitats econòmiques predominants Transport aeri, activitats afins al transport
Empreses 590
Treballadors/es 17800
Serveis i subministraments
Prat Nort

 

El Centre Direccional Prat Nord està ubicat al nord del municipi, delimitat per la C-31, la Pota Sud i el Llobregat, en una zona de gran potencialitat on convergeixen importants infraestructures de comunicació.

En aquesta àrea s’hi ubica un important hipermercat. La major part de l’activitat econòmica que es desenvolupa a la zona està relacionada amb aquest establiment. A part d’una gran empresa i una altra mitjana, el perfil de la resta d’empreses instal·lades és de micro empresa. El sector està immers en un important procés de transformació urbanística, que comportarà el soterrament de la C-31 i dotarà al Centre Direccional Prat Nord d'un major dinamisme.


Titularitat
Tipus
Associació NO
Xarxes viàries C-31, C-32, A-2, Ronda de Dalt
Transport públic SI
Any execució
Estat de la urbanització
Ha. d'extensió 162,8
Activitats econòmiques predominants Comerç al detall, hosteleria
Empreses 11
Treballadors/es 565
Serveis i subministraments

Més informació

Consorci Prat Nord
En aquesta àrea s’hi ubica un important hipermercat (Carrefour Prat)

La Zal – Prat

 

La Zal – Prat és una zona d’activitat logística ubicada al marge esquerre del riu Llobregat, entre el polígon Pratenc i el Port de Barcelona. El perfil d'empresa és PIME.

Està situada a la plataforma logística intermodal del Delta del Llobregat, una de les més importants de la Mediterrània per la versatilitat en els sistemes de transport i la capacitat d’interconnexió entre ells. Es tracta d’un espai de gran potencialitat econòmica i empresarial per l’oferta de valor afegit en els serveis logístics integrals, dins un entorn de mercats internacionalitzats.


Titularitat Mixta
Tipus
Associació Centre intermodal de logística
Xarxes viàries Ronda del Litoral
Transport públic SI
Any execució 2001
Estat de la urbanització
Ha. d'extensió 157,3
Activitats econòmiques predominants Logística
Empreses 34
Treballadors/es 2247
Serveis i subministraments

Més informació

Zona d’Activitats Logístiques del Port de Barcelona

L’Aeroport

 

Al nucli urbà del Prat es desenvolupa una important i diversificada activitat econòmica. Amb una superfície de 298 ha, és una zona d'activitat econòmica molt diversificada, però amb un predomini clar del sector serveis.

El comerç de proximitat, l'hostaleria i els serveis diversos són les activitats més rellevants de l’economia de la zona urbana. Tanmateix, també és important la indústria, fet que queda palès per la important xarxa de micro i petites empreses existent.

L’Aeroport

La zona agrària del Prat de Llobregat, integrada dins  del Parc Agrari del Baix Llobregat forma part de l’Anella Verda de l’àrea metropolitana, un projecte innovador i sostenible que té com a objectiu protegir una sèrie d’espais d’alt valor ecològic i formar una xarxa territorial cohesionada.

El Parc Agrari va néixer amb una voluntat clara: recuperar, fomentar i consolidar l’activitat agrícola d’un territori que ha patit de manera molt intensa l’impacte ocasionat per la implantació de nombroses infraestructures.

El Prat de Llobregat compta, malgrat tot, amb una sèrie d’elements importants i de “valor afegit” a l’hora de preservar el seu ric patrimoni agrícola: d’una banda, s’hi desenvolupa una agricultura de caràcter periurbà, és a dir que es desenvolupa en un marc metropolità i ofereix productes de proximitat i de qualitat, molt preuats pels consumidors; de l’altra, el Parc Agrari és un instrument per a la protecció i el foment de la biodiversitat del territori i dóna qualitat mediambiental a una zona densament poblada i industrialitzada.

Al municipi del Prat de Llobregat s’hi ubiquen unes 320 hectàrees del Parc Agrari, repartides en dues zones: una situada al sud del nucli urbà, entre l’Aeroport i l’espai natural de la Ricarda, i una altra situada al nord, al districte de la Ribera del Prat. En aquesta zona hi ha la masia de Can Comas, seu del Consorci del Parc Agrari.

Entre els productes agropecuaris que es produeixen a l’entorn del Parc Agrari, cal destacar el pollastre i capó de la Raça Prat, que compta amb el segell de qualitat Indicació Geogràfica Protegida (IGP). Un altre producte tradicional de l’horta del delta del Llobregat és la carxofa del Prat, en procés d’aconseguir el segell IGP. A més de la carxofa, que és el cultiu més important del Prat, amb 150 ha, també s'hi cultiva enciam (40 ha) i coliflor (23 ha) entre d'altres.

Agricultura

L'espai agrícola te un alt valor estratègic en el territori metropolità.

La Carxofa Prat

Descobriu la verdura més emblemàtica de la comarca.

Els municipis del Prat i Cornellà de Llobregat comparteixen els terrenys de la Plana del Galet, un espai d'activitat esportiva, lúdica i comercial.

A la Plana del Galet hi ha l'estadi de futbol Cornellà-El Prat i el centre comercial Splau. Pràcticament la totalitat del centre comercial està ubicada en terme municipal del Prat, per bé que està molt més proper al nucli urbà de Cornellà. El desenvolupament d’aquest projecte ha convertit aquest àmbit en una nova zona d’atracció econòmica, comercial, turística i de lleure a l’àrea metropolitana de Barcelona.


Titularitat Privada
Tipus
Associació Unibail Rodamco Retail - Entitat
Xarxes viàries A-2, Ronda de Dalt
Any execució 2010
Estat de la urbanització Urbanitzat
Ha. d'extensió 22,0
Activitats econòmiques predominants Comerç al detall i hosteleria
Empreses 153
Treballadors/es 1032
Serveis i subministraments

Temes relacionats

Ajuts a la contractació

Oferta d’ajuts a empreses i entitats del Prat per a la contractació de persones en...

Empreses que busquen personal

Servei d’intermediació que col•labora amb les empreses, facilitant la difusió de les...

Pràctiques en empreses

Suport a l’empresa en l’oferta de pràctiques no laborals i en la recerca de perfils.

Programes de suport i innovació per a l'empresa

Punt d'informació sobre serveis i recursos destinats a fomentar la consolidació empresa...

Formació per a empreses i emprenedors/es

Accions formatives per a la capacitació en gestió empresarial.

Reempresa - El traspàs d’un negoci

Servei d’assessorament adreçat a les persones que intervenen en el procés de traspàs d...

Servei de lloguer d'espais

Cessió d’espais per a empreses i entitats.

Entitats relacionades

Associació Veïns i Comerciants Carrer Frederic Soler

C. de Frederic Soler 0007
Tel: 933704295 | Mail

El Prat Empresarial Associació

Av. de la Verge de Montserrat 0133, 01 02
Tel: 933789570 | Web | Mail

Prat Gran Comerç UBP

Av. de la Llibertat 0038, L BX 06
Tel: 931271944 | Web | Mail

  •