Polígon  situat al nord­est del municipi. Delimita el nucli  residencial del Prat pel sud de l’autovia de Castelldefels (C­31).  El perfil de les empreses instal·lades és de micro i petita empresa.


Titularitat Privada
Tipus
Associació NO
Xarxes viàries C-31, C-32, A-2, Ronda de Dalt
Transport públic SI
Any execució 1960
Estat de la urbanització Urbanitzat
Ha. d'extensió 13,6
Activitats econòmiques predominants Venda de vehicles de motor
Empreses 47
Treballadors/es 482
Serveis i subministraments

Polígons industrials relacionats

Cal Saio

Polígon integrat dins de la trama urbana.

Enkalene

El polígon Enkalene està situat al nord­oest del municipi.

Estruch

Ubicat al costat de la ronda de Llevant, que el delimita per la zona est.

Fondo d'en Peixo

Situat al costat del teixit urbà del Prat, que el delimita pel sud, i molt a prop de l’estació del f