Ubicat al costat de la ronda de Llevant, que el delimita per la zona est. A l’oest limita amb equipaments, parcs, jardins i zones esportives. El perfil de les empreses instal·lades és de micro i petita empresa.

L’Estruch està configurat amb naus de dimensió petita i mitjana que li proporcionen una gran uniformitat urbanística i és és un clar exemple de la tipologia més representativa dels polígons industrials del Prat, ja que es tracta d’un polígon de caràcter mixt, és a dir, s’hi desenvolupen activitats de caràcter industrial i de serveis.


Titularitat Privada
Tipus
Associació NO
Xarxes viàries C-31, A-2, Rondes
Transport públic SI
Any execució 1987
Estat de la urbanització Urbanitzat
Ha. d'extensió 33,7
Activitats econòmiques predominants Comerç a l'engròs, logística, indústries manufactureres
Empreses 59
Treballadors/es 1546
Serveis i subministraments

Polígons industrials relacionats

Ca l’Alaio

Polígon situat al nord­est del municipi.

Cal Saio

Polígon integrat dins de la trama urbana.

Enkalene

El polígon Enkalene està situat al nord­oest del municipi.

Fondo d'en Peixo

Situat al costat del teixit urbà del Prat, que el delimita pel sud, i molt a prop de l’estació del f