Polígon  integrat  dins  de  la  trama  urbana,  formant  un  rectangle  de  quatre  illes  amb  petites  naus industrials. Limita a l’oest i al nord amb habitatges, i a l’est i al sud amb equipaments urbans. El perfil de les empreses instal·lades és de micro i petita empresa.


Titularitat Privada
Tipus
Associació NO
Xarxes viàries C-31, C-32, Rondes
Transport públic SI
Any execució 1972
Estat de la urbanització Urbanitzat
Ha. d'extensió 4,9
Activitats econòmiques predominants Indústries manufactureres
Empreses 14
Treballadors/es 222
Serveis i subministraments

Polígons industrials relacionats

Ca l’Alaio

Polígon situat al nord­est del municipi.

Enkalene

El polígon Enkalene està situat al nord­oest del municipi.

Estruch

Ubicat al costat de la ronda de Llevant, que el delimita per la zona est.

Fondo d'en Peixo

Situat al costat del teixit urbà del Prat, que el delimita pel sud, i molt a prop de l’estació del f