Fondo d'en Peixo

Situat al costat del teixit urbà del Prat, que el delimita pel sud, i molt a prop de l’estació del ferrocarril. Aquest polígon ha mantingut un caràcter industrial, malgrat que en els darrers anys el sector serveis ha guanyat pes progressivament. La seva estructura urbanística -configurada per naus petites i mitjanes- afavoreix el predomini de les micro i petites empreses.


Titularitat Privada
Tipus
Associació NO
Xarxes viàries C-31, C-32, A-2, Ronda de Dalt
Transport públic SI
Any execució 1984
Estat de la urbanització Urbanitzat
Ha. d'extensió 13,2
Activitats econòmiques predominants Comerç a l'engròs, logística, indústries manufactureres
Empreses 67
Treballadors/es 685
Serveis i subministraments

Polígons industrials relacionats

Ca l’Alaio

Polígon situat al nord­est del municipi.

Cal Saio

Polígon integrat dins de la trama urbana.

Enkalene

El polígon Enkalene està situat al nord­oest del municipi.

Estruch

Ubicat al costat de la ronda de Llevant, que el delimita per la zona est.