Sector empresarial situat a la zona nord del Prat de Llobregat. Té una localització periurbana, molt a prop del nucli antic del municipi i entre les infraestructures ferroviàries i la C-31. El perfil de les empreses instal·lades és de micro i petita empresa.

La transformació urbanística de l’àmbit del Prat Nord i el desenvolupament de nous sectors definits per la modificació puntual del Pla General Metropolità (MPGM) comporten la necessitat de reordenar els terrenys qualificats d’ús industrial que queden enmig del denominat Eixample Nord i això afecta directament el sector Urgoiti – Ponsich.


Titularitat Privada
Tipus
Associació NO
Xarxes viàries C-31, A-2, Ronda de Dalt
Transport públic SI
Any execució 1976
Estat de la urbanització
Ha. d'extensió 3,3
Activitats econòmiques predominants Indústries manufactureres
Empreses 8
Treballadors/es 65
Serveis i subministraments

Polígons industrials relacionats

Ca l’Alaio

Polígon situat al nord­est del municipi.

Cal Saio

Polígon integrat dins de la trama urbana.

Enkalene

El polígon Enkalene està situat al nord­oest del municipi.

Estruch

Ubicat al costat de la ronda de Llevant, que el delimita per la zona est.