Polígon ubicat al sud del municipi, limita al sud amb la ZAL-Prat i a l’oest amb el municipi de Barcelona. Hi ha un predomini d'activitats econòmiques relacionades amb la logística i el transport, però amb un pes important del sector industrial.  El perfil d’empresa instal·lada és petita i mitjana empresa,  tot i que la configuració del polígon és de naus mitjanes/grans. 


Titularitat Privada
Tipus
Associació Associcació d'Empresaris del Polígon Pratenc
Xarxes viàries Ronda del litoral
Transport públic SI
Any execució 1969
Estat de la urbanització Urbanitzat
Ha. d'extensió 63,7
Activitats econòmiques predominants Indústries manufactureres, comerç a l'engròs, logística
Empreses 27
Treballadors/es 3141
Serveis i subministraments

Polígons industrials relacionats

Ca l’Alaio

Polígon situat al nord­est del municipi.

Cal Saio

Polígon integrat dins de la trama urbana.

Enkalene

El polígon Enkalene està situat al nord­oest del municipi.

Estruch

Ubicat al costat de la ronda de Llevant, que el delimita per la zona est.