Institut el Prat de Llobregat


Tags: Jove

Aquest institut té adscrites les escoles del Parc, Honorable Josep Tarradellas i Joan Maragall.

L’Institut El Prat de Llobregat (Fondo d’en Peixo) és un centre públic que ha iniciat la seva activitat el curs 2019-2020. És al parc Fondo d’en Peixo en un edifici reformat i rehabilitat per tal d’acollir-lo.
Formem un equip de professionals que hem endegat aquest projecte amb la il·lusió de crear un centre modern que reculli el millor de la nostra tradició pedagògica i incorpori, a la vegada, les noves estratègies d’ensenyament-aprenentatge.
Impartim estudis d’ESO i desenvolupem la metodologia del treball per projectes tant des dels àmbits curriculars com des d’una concepció global; incorporem també la mirada competencial
en l’ensenyament de les matèries i potenciem l’ensenyament plurilingüe. Relacionem aquests objectius amb les innovacions educatives en l’àmbit digital, utilitzant l’ordinador i les aplicacions informàtiques com a eina de treball a l’aula, per tal d’augmentar les oportunitats dels estudiants d’assolir l’èxit escolar en el marc de l’educació del segle XXI. De la mateixa manera, el projecte potencia els lligams amb aquelles entitats de l’entorn que puguin
aportar riquesa didàctica i significat als objectius d’ensenyament i aprenentatge.
Basem l’èxit del nostre projecte en el seguiment individualitzat del progrés dels alumnes i els proporcionem el suport, els recursos i les estratègies que assegurin el seu èxit personal i acadèmic. Sabem que les famílies constitueixen un factor clau en el desenvolupament
d’aquest projecte i treballem per construir els espais que permetin la seva integració i participació en la vida del centre.

Impartim:

 • ESO

Desenvolupem la nostra tasca pensant a acompanyar individualment l’alumnat en el seu procés d’adaptació i aprenentatge. Procurem, en tot moment, proporcionar-li el clima de convivència idoni, afavorint els programes de mediació, d’educació socioemocional, intercultural i de gestió i resolució positiva de conflictes.
Busquem formar alumnes protagonistes dels seus aprenentatges, i persones capaces d’enfrontar-se als reptes actuals desenvolupant coneixements, competències i habilitats.
És per això que posem un èmfasi especial a implementar una acció tutorial personalitzada (amb la inclusió de les modalitats de tutoria de grup i tutoria individualitzada) i un ensenyament proper a la realitat i a les necessitats dels joves.
Oferirem als nostres joves itineraris formatius competencials.
Formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques i prioritzem:

 • El coneixement i el bon ús de les noves tecnologies
 • L’adquisició de llengües per garantir l’obertura al món. Implementem l’ensenyament de llengües estrangeres curriculars a través de matèries no lingüístiques)
 • La lectura com a font de coneixement (Pla de lectura de centre, PLEC)
 • El cultiu del raonament científic
 • La creació artística per gaudir i aprofundir en l’expressió personal
 • La sostenibilitat com a principi d’actuació i com a mostra de respecte alnostre entorn (Xarxa “Al Prat, escoles més sostenibles”)
 • El treball cooperatiu com a manera de fer i de construir coneixement en comú.

Creiem en els joves i en el seu potencial per canviar les coses, i creiem en l’educació com a element clau per cohesionar la societat. El nostre desig és convertir l’Institut El Prat de Llobregat en un centre acollidor i participatiu, i crear, de forma conjunta amb la comunitat educativa, els serveis i els projectes que millor s’adeqüin a les seves necessitats.

Disposem d’un centre nou, pensat per poder treballar en els espais i amb les eines més adequades:

 • Aules dissenyades per afavorir la realització d’activitats diverses de forma simultània i el treball en grup
 • Equipament informàtic i connexió wifi
 • Laboratori de ciències experimentals i taller de tecnologia
 • Aula d‘educació visual i plàstica
 • Aula de música i idiomes

Centres adscrits

Escola del Parc

Escola pública, catalana, laica i acollidora, adscrita als instituts Ribera Baixa i El...

Escola Honorable Josep Tarradellas

Escola de dues línies, catalana, laica, inclusiva i solidària. Adscrita als instituts...

Escola Joan Maragall

Adscrita als instituts Salvador Dalí i El Prat de Llobregat (Fondo d'en Peixo).