La imatge del mes: L'edifici del comú

Les barberies i perruqueries, centres d'informació local

"Entre pentinat, tall de cabell, afaitat i massatge, les barberies van esdevenir un veritable centre de socialització, igual que les perruqueries. El barber més antic s'instal·là el 1725 a la plaça de la Vila. Altres barberies foren la de la família Lloret i la de Martí Canalda, al carrer de Ferran Puig, on també hi era la del Carrasco. El Curull era al carrer de Jaume Casanovas i la barberia d'Isidoro al carrer Major, on també s'ubicava la de Vicenç Sánchez i, abans, la del músic Joan Estalella. A la Plaça de la Vila es trobaven la barberia Bruxola, la de la família Roca i la dels Pugés, i al carrer de Frederic Soler, la de l'Escalero i la del Bas. La de Collado –després Montfort-, l'Acebedo, l'Arana i la Ballús foren altres barberies locals. Quant a les perruqueries, les més recordades són la de Rosa Albamonte, la d'Isabel a les cases del Bonic, la d'Elvira Puig, la d'Antonieta Molas i la Madro —aquestes dues últimes al carrer de Ferran Puig."

Text de Joan Montblanc extret de l'Abans. El Prat de Llobregat. Recull gràfic 1894-1965.