La imatge del mes: L'ampliadora

A la imatge podem veure una ampliadora que servia per positivar un negatiu. S’utilitzava com projector de transparències per obtenir còpies del negatius sobre diferents suports. La funció de l'ampliadora és oferir una imatge ampliada del negatiu de manera que el resultat aparegui amb una il·luminació uniforme.

La fotografia va ser la gran passió de Gerard Giménez, activitat a la qual es va dedicar com a creador i com a col·leccionista d’imatges antigues del Prat. L’exposició que actualment acull el Cèntric està dedicada al seu fons fotogràfic, ingressat a l’arxiu municipal l’any 2022.

En el marc de l’exposició es pot veure un recorregut històric del Prat on es mostra l'evolució del territori i de la ciutat i també hi ha una ampliadora cedida temporalment per l’Agrupació Fotogràfica del Prat. En Gerard va formar part de l’Agrupació fotogràfica del Prat des de l’any 1984 fins 1999, era a la seu de l’entitat on utilitzava sovint  aquesta ampliadora.

Fotografia: Fons Gerard Giménez Mor