La imatge del mes: El pont de les voltes

 

L’any 1930 s’acabà l’anomenat Pont de les voltes. El projecte que s’havia iniciat l’any 1910, va tenir greus problemes de finançament i de retard a les obres, que van fer que la construcció s’allargués durant anys.

El projecte de nou pont va ser endegat per la Diputació de Barcelona, l’any 1910, any en què l’Ajuntament del Prat destaca l’interès prioritari d’aquesta obra.


L’any 1916 es va aprovar el projecte definitiu, que havia d’estar finançat pel Ministeri de Foment (25%) i la Diputació (75%), mentre que l’Ajuntament del Prat havia d’assumir les indemnitzacions als propietaris dels terrenys expropiats per a l’execució de l’obra.

Un cop aprovat el projecte, els endarreriments i els problemes van continuar a l’hora d’adjudicar les obres que no es formalitzaren fins el 1919.

El 1926, quan encara restaven terrenys per expropiar a causa de desavinences amb propietaris, els ajuntaments de l’Hospitalet i Barcelona van demanar l’ampliació del pont, que s’estava fent de 7 metres. Les obres s’aturaren i la Diputació acceptà una amplada de 16 metres sempre que hi contribuïssin els municipis afectats. Davant la negativa dels ajuntaments, l’estiu de 1928, les obres es van reprendre amb l’amplada original i amb la urgència que marcava la celebració de l’Exposició Internacional del 1929.

A tots aquests problemes, s’hi afegiren retards de la constructora, alguns tan justificas com la motivada per la destrossa causada per les crescudes del riu els dies 18 d’agost i 13 de setembre de 1929. El pont s’acabà el febrer de 1930, restant encara inacabats els accessos. Finalment, el 5 de juny de 1931, tenia lloc la recepció definitiva de l’obra.

La vida del pont, però, va ser molt curta: La nit del 24 al 25 de gener de 1939 va ser dinamitat per soldats republicans en un intent desesperat de retardar l’ocupació de Barcelona al final de la Guerra Civil.

Fotografies: Fons AMEP