El teu carrer: Rosa Ribas Parellada

Rosa Ribas Parellada

Setembre 2016

Rosa Ribas Parellada (1846-1886) va ser la primera mestra d'escola pública nascuda al Prat. Va néixer en una coneguda casa de pagès, Cal Quintana (Cal Xirivit), enderrocada a la dècada dels seixanta amb motiu de la construcció del barri de Sant Cosme. Es va casar amb el pagès Joan Farrés i Serra, de Cal Mariano, amb qui va tenir tres fills. Morí molt jove, a l'edat de quaranta anys, després del part del seu tercer fill a causa de les febres puerperals.

El segle XVIII es va produir un dels fets culturals més importants del Prat: l'inici de l'escolarització de la població. El primer mestre d'escola arribà al Prat l'any 1724, però no va ser fins a mitjan segle XVIII quan va comenaçar a funcionar una escola per a nenes, tot i que només s'hi ensenyava costura i doctrina. L'any 1857 s'aprova la Llei General d'Educació (coneguda com a Llei Moyano), que regulava i ordenava l'ensenyament i establia, per primer cop, l'escolarització obligatòria dels nens i les nenes a tots els municipis de més de cinc-cents habitants. Les nenes del Prat van poder accedir a uns estudis que comprenien un tímid procés d'alfabetització, doctrina i labors.

L'any 1969 es va construir l'Institut de Batxillerat Baldiri Guilera, quan tota la zona que l'envoltava encara estava per urbanitzar. El 3 de juliol del 1969 s'aprovà atorgar el nom de Rosa Ribas Parellada a un dels carrers que acabarien delimitant la zona de l'institut, en homenatge a la mestra pratenca.

Com a curiositat cal destacar que, un segle més tard, concretament l'any 1986, l'Ajuntament del Prat va atorgar a la seva filla, Virtudes Farrés Ribas, un lloc al nomenclàtor pratenc: els Jardins de l'hort de la Virtudes (PM 06/02/1986).