El teu carrer: Primer de maig

Primer de maig

Maig 2016

L'any 1962, en plena dictadura franquista, un grup de treballadors del Prat, va constituir, de manera assembleària, la Cooperativa Obrera de Viviendas. Era una resposta a les necessitats d'un important col·lectiu humà i, alhora,  posava en evidència la ineficàcia de l'administració del règim franquista per atendre les necessitats generades al municipi davant l'arribada massiva de població per cobrir la demanda de mà d'obra de les indústries. En pocs anys, es van construir més de mil habitatges econòmics, quan l'accés a l'habitatge era un luxe.

La Cooperativa no solament aspirava a facilitar un habitatge digne als seus socis, sinó que també volia donar-los serveis en tots els àmbits de la seva vida, des de l'educació fins a la cultura, des dels infants fins a les persones amb discapacitats.

L'entrega d'habitatges de la primera fase es va fer l'any 1964 i els de la segona, el 1965. La construcció de la segona fase donaria lloc a la creació d'un carrer nou, batejat per la Cooperativa com a Primero de Mayo, denominació que no va ser acceptada per l'Ajuntament. Finalment es va triar el nom de San José Obrero. No seria fins al 7 d'octubre del 1980, amb la restauració dels ajuntaments democràtics, que s'aprovà el canvi de nom a carrer del Primer de maig.

L'1 de maig, Dia Internacional del Treballador, es commemora el dia del moviment obrer internacional. Va ser instaurat pel Congrés Internacional Socialista, celebrat a París el 1889, en homenatge als obrers que van morir durant la vaga de Chicago del 1886, i que van ser coneguts com els "màrtirs de Chicago". L’1 de maig del 1890, Catalunya va viure per primera vegada la Festa Internacional del Treballador. Aquest dia es van succeir les primeres manifestacions reivindicatives en defensa dels drets dels treballadors. Una de les principals demandes va ser la jornada laboral de vuit hores.

El franquisme, per desvirtuar la celebració reivindicativa, organitzà unes grans manifestacions folklòriques i esportives, en què actuaven els famosos coros y danzas de la Sección Femenina de Falange.