El teu carrer: Plaça del Mestre Estalella

mestre_estalella

Febrer 2016

La plaça d'aquest carrer està dedicada al músic i compositor pratenc Joan Estalella i Roig (1884-1956).

Joan Estalella estudià música a l'Escola municipal de Barcelona i a l'edat de 16 anys va fer el seu primer concert de piano i violí. Va dedicar la seva vida a la formació i educació musical de diverses generacions de pratencs i participà activament en el món associatiu local. Entre d'altres activitats, va dirigir el cor "Lo Llobregat", el Cor Parroquial,  el quadre líric de l'agrupació teatral "Centro Artesano" i la formació musical de la Seda de Barcelona. Va crear i formà part dels grups musicals com el Sextet íntim i el Quintet íntim. El 1936, fundà l'Orfeó Pratenc, un orfeó mixt d'un alt nivell musical. També va ser director del grup de teatre líric de l'agrupació Cervantes. 

El 8 de maig de 1955, la ciutat del Prat li va fer un homenatge i el 1960, a petició de l'Associació Amics d'el Prat, l'Ajuntament atorgà el seu nom a la plaça que es troba al costat de l'antic escorxador municipal (Acta del Ple 02/11/1960), actual ubicació de l'equipament Cèntric Espai Cultural, i que durant molts anys seria coneguda pels pratencs com a plaça del "matadero".