El teu carrer: Plaça de Roigé i Badia

roigé_badia

Març 2016

Ramon Roigé i Badia (Cabacés 1856- El Prat 1932) cursà la carrera de Farmàcia a la Universitat de Barcelona i s'establí al Prat a l'adquirir la farmàcia, propietat de Ramon Arandas, que estava situada a la plaça de la Vila. Pocs anys després l'acabà traslladant definitivament a l'antic carrer de Tos (actual carrer d'Ignasi Iglesias).

Col·laborà amb revistes científiques i va ser autor, entre d'altres, d'un estudi sobre la flora pratense, La Flora del Prat de Llobregat, premiat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, i d'un altre treball sobre l'eclipsi de sol del 1905, pel que també va rebre un premi de l'Acadèmia de Ciències. Participà a diversos certàmens i Jocs Florals arreu de Catalunya, on va obtenir diversos premis relacionats amb els seus treballs dins el camp folklòric, històric i literari.

Pel que a la història local, va ser pioner en estudis històrics sobre el Prat, amb treballs breus, però que són dels primers de la historiografia pratenca:

  • "Notes històriques del Prat de Llobregat", publicat el maig de 1921 al periòdic local El Ressò
  • "El paludisme al Prat de Llobregat" (publicacions del servei de Sanitat de la Mancomunitat de Catalunya, 1992)
  • "Notes geogràfic-històriques del Prat de Llobregat" (Programa oficial de la Festa Major de 1923)

Va ser secretari del jutjat i posteriorment jutge municipal, aquest últim càrrec el va exercir des de 1912 fins a 1925. Morí l'any 1932.

El 1969, el Ple municipal acordà atorgar a una plaça el nom de Plaça Roigé i Badia, en reconeixement a la seva labor professional i per la seva estreta vinculació amb la ciutat .

La Plaça Roigé i Badia queda delimitada pels carrers de Lo Gaiter del Llobregat, la Carretera de la Marina i Primer de maig.

Fonts consultades:

- El Noticiero Pratense, 27 d'abril de 1935, pàg. 4

- Prat. Portavoz de la vida local, 3 de maig de 1969, pàg. 3

- Prat. Portavoz de la vida local, 6 de setembre de 1969, pàg. 3