El teu carrer: Mossèn Cinto Verdaguer

cinto_verdaguer

Abril 2016

Carrer dedicat  al poeta, escriptor i religiós Jacint Verdaguer i Santaló (1845-1902), conegut popularment com Mossèn Cinto Verdaguer.

Inicialment se havia anomenat carrer de Santa Isabel i el canvi de nom es documenta al 1924. També es conegut, popularment, com a carrer dels tarongers, fent referència als tarongers que hi ha a les voreres.

El creixement urbà del Prat s'havia anant produint de manera irregular i poc organitzada fins a l'aprovació del Pla d'ordenació general de 1916, que ordenava els vials existents i en planificava de nous.  El pla abastava la totalitat del poble, entre el carrer del Pont (l’actual Nicolás M. Urgoiti), el canal de la Dreta al seu pas pel Fondo d’en Peixo, la ronda del Sud (actual carrer Lleida) i la ronda de l’Est (actual av. Pare Andreu de Palma de Mallorca). El projecte, que estava inspirat modestament en l’Eixample barceloní de Cerdà, no es va dur a terme en la seva totalitat, però les seves línies directrius es van seguir en el creixement urbanístic fins a finals dels anys cinquanta del segle XX. Com a record de les seves intencions inicials, el carrer mossèn Cinto Verdaguer va ser conegut, i encara ara ho és entre la gent gran del Prat, com l’Eixample o l’Ensantxe, perquè havia de ser un gran centre de serveis i d'activitat comercial de la població.

Text de La formació d'una ciutat, de Marga Gómez Inglada