El teu carrer: Madoz

Madoz

Juny 2016

El carrer de Madoz és un dels carrers més antics del Prat i dels pocs que no ha canviat mai de nom, malgrat les transformacions polítiques que s'han anant succeint al llarg del temps. En un principi, va ser conegut popularment com a Llobet, en referència al propietari dels terrenys, tot i que no va ser mai un nom oficial. Es tracta d'un carrer petit que connecta els carrers de Ferran Puig i Jaume Casanovas.

La fisonomia actual d'aquest carrer ens permet, encara, veure vestigis del seu passat més antic: conjunts homogenis d'habitatges, construïts a mitjan i finals del segle XIX, de planta baixa i pis, destinats a allotjar mà d'obra jornalera. El conjunt del carrer de Madoz està protegit pel Pla Especial i Catàleg per a la Protecció del Patrimoni Històric Arquitectònic i Ambiental del municipi del Prat de Llobregat, en la categoria d'ambients d'interès urbans, aprovat l'any 2004.

El carrer va ser dedicat al ministre d'Economia i Hisenda, Pascual Madoz Ibáñez (Pamplona 1806 - Gènova 1870), responsable del procés de la desamortització civil i eclesiàstica aprovada l'any 1855, pel qual les terres sotmeses al règim senyorial, mitjançant expropiacions, van ser subhastades i comprades per nous propietaris, procedents de la burgesia, la indústria, etc.

Al Prat els decrets desamortitzadors de Mendizábal i de Madoz van afectar el 31,27 % de les terres del municipi, que van ser comprades majoritàriament per propietaris forasters. Uns dels compradors més destacats van ser Ferran Puig i Jaume Casanovas.

Es desconeix la data exacta en què va passar a dir-se carrer de Madoz. Es possible que resultés de l'amistat existent entre Pascual Madoz i el terratinent i industrial Ferran Puig i Gibert, un dels grans beneficiaris d'aquest procés desamortitzador.

L'any 1931, es va presentar una proposta de convertir-lo en carrer de Galán i Garcia Hernández, proposta que finalment no va tirar endavant (PM 03/05/1931).