El document del mes: Privilegi concedit als habitants de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat l'any 1689

privilegis_parròquia

El primitiu Prat no tenia personalitat jurídica pròpia, i el seu territori depenia de les parròquies de l'Hospitalet, l'illa de Banyols, i de la de Sant Boi, el prat de Sant Boi. La primera zona es correspondria amb el districte rural de la Bunyola i la segona amb el de la Bufera. El districte de la Ribera, que era al zona amb terres de més qualitat, quedava dividit entre les dues parròquies.

Fins a  finals del segle XVII el nucli urbà del Prat encara no existia i tan sols hi havia algunes edificacions prop del temple parroquial, com l’hostal i la carnisseria. La vida municipal estava regida per un consell de propietaris, la majoria barcelonins. Les reunions del Consell es feien a la rectoria o a la casa d’algun dels propietaris més importants.  L’any 1636, van ser redactades les primeres ordinacions de tipus municipals, aprovades per aquest Consell o junta parroquial.

L'allunyament del centre oficial de poder i la multiplicació de problemes que no podien ser atesos adequadament va fer créixer en els pratencs el sentiment de comunitat i la necessitat d'independitzar-se del poder barceloní. Finalment, s'aconseguí l'any 1689, quan el rei Carles II va reconèixer la personalitat jurídica plena del Prat, es van redactar unes ordinacions per al govern municipal i es va constituir un consell pratenc amb competències plenes. Inicialment, aquest nou consell, va estar presidit per un sagramental,o batlle, i format per dos jurats i disset caps de família.

El document que us presentem aquest mes, és el privilegi concedit als habitants de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat l'any 1689, i forma part de la sèrie privilegis, franquícies i títols del municipi.