El document del mes: Prat, portavoz de la vida local

prat_portavoz

Aprofitant les festes de Nadal del 2014, us presentem com a document del mes la portada del  número extraordinari de Nadal, de 23 de desembre de 1950,  que va publicar el periòdic Prat, portavoz de la vida local.

El diari Prat es va publicar regularment des de 1950 fins el 1972. La seva edició va ser molt important, ja que el Prat no havia tingut mai una premsa estable amb la continuïtat suficient per arribar a consolidar-se. Al marge de les publicacions ocasionals d'algunes entitats, únicament el Noticiari Pratenc havia aconseguit publicar-se ininterrompudament durant quasi dos anys, des del 1935 fins al començament de la guerra civil, juliol de 1936.

Prat, portavoz de la vida local, es declarava hereu d'aquest Noticiari Pratenc i alguns dels antics col·laboradors es van integrar al nou equip de redacció. El primer número, editat l'1 de gener de 1950, i  incloïa una entrevista a l'Alcalde Rafael Ferrer Monés, com a mostra de les bones relacions que, fins els darrers anys, el periòdic va tenir amb el poder local.

El diari Prat, va mantenir la mateixa capçalera durant els seus vint-i-dos anys d'existència i es va editar sempre amb castellà, tot i que de manera esporàdica va publicar algun escrit en català. Amb el pas del temps els continguts es van anant modernitzant, però sempre va evitar fer cap referència a temes polítics o socials.  

El seu finançament procedia de les subscripcions, dels anuncis i de l'aportació de l'Ajuntament. A finals de 1968, el director del moment, Jaume Mones, es queixava en un escrit de la nul·la participació econòmica de l'Ajuntament, a causa de l'intent d'independència del diari Prat en la seva darrera etapa.  

Prat deixa de publicar-se  l'any 1972. Molts dels seus col·laboradors van ajudar a la creació, l'any 1977, d'una nova publicació, Delta, que encara es manté actualment.

 (Extret del llibre Associacionisme i cultura en una societat en transformació. El Prat de Llobregat 1910-1960, de Marga Gómez Inglada)

El diari Prat, portavoz de la vida local (1950-1972), es conserva, en format paper i format digital, a l'Arxiu municipal del Prat, a l'apartat de Premsa. La seva consulta i accés són lliures.