El document del mes: La Clínica del Dr. Soler

La Clínica del Dr. Soler

Maig 2016

Durant segles, una de les principals causes de mortalitat de les dones eren les complicacions derivades del part i del postpart. Les cesàries eren relativament modernes i poc freqüents i, quan la criatura no podia sortir, moltes vegades el part acabava amb la mort de la mare o de la criatura o, en el pitjor dels casos, de tots dos. La mortalitat infantil era també molt elevada, especialment durant els primers dies de vida. Els naixements, durant bona part del segle XIX, tenien lloc a les cases i les parteres eren ateses per les altres dones de la casa o ajudades per veïnes o dones remeieres que tenien experiència en herbes medicinals. No serà fins a finals del segle XIX que començaran a ser ateses per personal sanitari, primer per llevadores i, ben entrat el segle XX, també per metges. El doctor Joan Soler i Torrens s’instal·là al Prat el 1908. Després d’haver viscut en altres domicilis, es traslladà al carrer de la Ribera, que avui porta el seu nom, on va obrir un consultori. Des del 1947, la seva consulta, convertida en clínica, era el lloc escollit per la majoria de dones del Prat per tenir els seus nadons. La clínica tenia habitacions individuals i les parteres s’hi estaven una mitjana d’una setmana per tal de recuperar-se. Al doctor Soler el va succeir el seu fill, el doctor Joan Soler Feu, que va continuar atenent parts a la clínica fins al 1975, any en què va tancar definitivament en posar-se en funcionament l’Hospital de Bellvitge. El document del mes correspon a una targeta de presentació de la Clínica del doctor Soler i és una còpia cedida per Antoni Rodés Inés.