El document del mes: El paper moneda al Prat durant la Guerra Civil

paper_moneda

Durant la Guerra Civil es produí una manca de moneda fraccionaria, d'especial importància per a les petites transaccions diàries, a causa, sobretot, de les dificultats per fer noves emissions, per l'escassetat de matèries primeres. Molts municipis optaren, llavors, per fer emissions en paper de curs legal únicament en el seu terme municipal.

Al juny de 1937, la manca quasi absoluta de moneda de pesseta i dos rals fa que l'Ajuntament aprovi l'ús restringit dels bons emesos a Barcelona, donada la intensitat i la freqüència dels contactes amb la capital. La mesura no fou suficient i el 2 de desembre de 1937, el Ple municipal aprovà l'emissió de vint mil bons de cinc cèntims, vint mil de deu cèntim i deu mil de vint-i-cinc cèntims de pesseta. Les raons que justifiquen aquest acord són les reiterades queixes dels comerciants i veïns per la impossibilitat d'atendre les necessitats quotidianes. Els bitllets emesos empraven motius locals en el disseny i estaven avalats per la tresoreria municipal. La majoria van circular fins a la fi de la guerra.

Aquesta documentació forma part dels fons especials que es conserven a l'Arxiu municipal del Prat.