El document del mes: El paludisme

paludisme1

La malària, o el paludisme, tal i com es coneix en determinades zones, es una  malaltia infecciosa produïda per un paràsit anomenat Plasmòdium, que es transmet a través de la picadura de mosquits Anopheles, d'una persona malalta a un altre sana. 

El deficient estat sanitari va ser una constant al Prat. El fet de tenir tot el terme municipal al delta del Llobregat afavoria la formació de llacunes, estanys i maresmes. A aquest fet natural calia afegir el costum de la població pagesa d'estanyar els camps per eliminar la sal de la terra i la proliferació, en alguns moments, de conreus de cànem i arròs, que també requereixen zones inundades. Pel que fa a la població, les aigües d'us domèstic acostumaven a anar a parar al carrer sense cap tipus de control sanitari.

Amb l'arribada de la calor, aquestes aigües estanyades entraven en procés de putrefacció i descomposició convertir-se en un medi idoni per a la propagació de malalties.  El resultat va ser l'aparició d'epidèmies de còlera, i el paludisme es va convertir en endèmic.

paludisme2

Els jornalers i els treballadors del camp van ser els més afectats, perquè estaven en contacte amb l'aigua, així com els carrabiners i les seves famílies que vivien a la caserna del costat de la platja. 

Durant els anys 20, van ser importants els treballs de la Comissió Antipalúdica, que intentava eradicar aquesta malaltia dels deltes catalans i que al Prat aconseguí, entre d'altres mesures, prohibir durant anys els conreu d'arròs. La Comissió era presidida pel destacat metge, Gustavo Pittaluga (Florència, 1876 – l'Havana,1956). Sota la direcció de Pittaluga i amb la col·laboració del prestigiós metge Lluís Sayé (1888-1975), es va donar una atenció permanent al paludisme i es van realitzar campanyes amb èxit en diversos indrets afectats com era el cas del  Prat de Llobregat.

Actualment, el Paludisme o malària és una de les malalties infeccioses que afecten a més persones al món: representa la cinquena causa de mort per malalties infeccioses a tot el planeta, produïdes principalment a Àfrica i Àsia. De fet, l'Organització Mundial de la Salut ha informat sobre que uns 3,3 milions de persones es troben en risc de contraure aquesta malaltia.

S'està avançant en la consecució de medicaments efectius pel tractament, però són molt costosos, i encara no s'ha aconseguit una vacuna definitiva. Cal la implicació dels organismes internacionals i dels governs i l'aplicació de programes de salut adequats per poder actuar ràpida i eficaçment.

L'any 2007, L'Assemblea Mundial de la Salut, va instituir el Dia Mundial del Paludisme o Malària.

El document que us presentem, de 1921,  forma part de la sèrie Epidèmies i contagis. Paludisme.

paludisme3