El document del mes: El cadastre

cadastre1

Després del 1714, per als territoris vençuts, Felip V dictà els decrets de Nova Planta que anul·laven l'organització anterior i traslladava l'organització de Castella.

El 1716 es promulgà el Decret de Nova Planta del principat de Catalunya que reorganitzà els òrgans administratius i de govern del conjunt del territori, fent prevaldre el poder militar sobre el civil. S'establia el càrrec de Governador, capità general, per als afers de govern i la Reial Audiència, com a òrgan consultiu i tribunal.

S'imposà el castellà  com a llengua oficial i a l'ensenyament. Tot i que era exclusiu i obligatòria a la Reial Audiència, l'escàs coneixement del castellà entre la població feia que molts documents, com els del consell municipal del Prat es redactessin durant molts anys després del decret en català, no així les respostes de les autoritats barcelonines que arribaven en castellà

Un dels elements principals de la reorganització administrativa de Catalunya va ser la comptabilitat. S'unificaren les rendes de l'antiga administració i, sobre un territori arruïnat per la guerra, s'imposà un impost que gravava els béns immobles (terres i cases), els elements hipotecaris (els censos) i les persones. Era el Cadastre, aplicat des del 1716, segons el projecte de José Patiño, la màxima autoritat a Catalunya imposada pel borbònics des del final de la Guerra.

El document, escrit en català, que us presentem aquest mes, forma part del Cadastre de 1742 i pertany al Fons Jaume Codina, instal·lat a l'arxiu municipal del Prat.

cadastre2