Apropa't al camp

Visites escolars de descoberta de l’agricultura al delta del Llobregat

El nou programa educatiu Apropa’t al camp es desenvolupa a la finca agrícola de la Marina, de propietat municipal, situada en la cruïlla dels camins de la Marina i de València, al costat dels Espais Naturals del riu.

Aquesta finca, de mitja ha de superfície, recull una mostra de les diferents etapes per les quals ha passat l’agricultura al Delta: el secà, el conreu de l’arròs i el regadiu. Sota els principis de l’agricultura ecològica, la finalitat d’aquests conreus és estrictament pedagògica: fer partícep l’alumnat de les tècniques tradicionals del conreu al Delta i aplicar-les de manera directa durant les visites escolars. L’alumnat, per tant, rega, treballa la terra, cull els fruits del camp i experimenta en primera persona les feines de la pagesia. 

Com arribar

Plànol (pdf - 5353030 bytes)

Temes relacionats

Els espais naturals del riu

Cal Tet i Ca l’Arana formen una reserva natural de gran importància a la desembocadura...

El Pla Delta

El Pla Delta són un conjunt d'actuacions territorials que han configurat el delta del...

  •