Sol·licitar una subvenció és una tasca complexa, per aquest motiu des de l'Ajuntament del Prat posem en marxa diverses accions per informar, assessorar i acompanyar les entitats en tot el procés.  Una d'aquestes accions és aquest espai web on trobareu de forma conjunta tota la informació sobre les convocatòries, les formacions i les dades útils per realitzar el tràmit amb èxit.  L'Ajuntament us acompanya i estem al vostre servei. 

Convocatòria de subvencions 2022 - 2023 

L’objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per dur a terme projectes en l’àmbit dels serveis a les persones de l’Àrea de Benestar i Salut, l'Àrea d’Educació i Cultura, l'Àrea d’Acció Social i Comunitària, i l’Àrea de Desenvolupament Econòmic del Prat de Llobregat, durant l’any 2023 o 2022/23. 

Els projectes objecte de subvenció han de potenciar les activitats de les entitats i associacions que participen activament en la vida de la ciutat en els àmbits de l'esport, la salut pública, l’educació, la cultura, la joventut, la igualtat, l’acció social i comunitària i el comerç.  A continuació podeu llegir les bases reguladores de la convocatòria.

De forma general, es tindran en consideració les activitats que treballin en les següents línies: 

 • Projectes conjunts i compartits amb altres entitats que tinguin un impacte positiu a la ciutat 

 • Interès del projecte per a la ciutat 

 • Impacte que tingui l'activitat i el nombre de persones a qui s'adreça 

 • El dèficit d'activitats anàlogues al municipi 

 • La dificultat d'execució sense subvenció 

 • L'estímul de propostes noves o experimentals i que fomentin la participació i la creativitat 

 • Foment de les actuacions de promoció i dinamització comercial del comerç urbà. 

En tots els casos, els projectes hauran de: 

 • Promoure la igualtat de gènere. 

 • Promoure la inclusió i la cohesió social. 

 • Promoure la sostenibilitat ambiental.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de  l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  Les sol·licituds s’hauran de presentar per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, i amb el certificat digital de l’entitat. 

Per percebre les subvencions atorgades, les entitats hauran de justificar la finalitat per a la qual varen ser concedides, mitjançant el tràmit electrònic corresponent i fins al 31 de gener de 2024 com a màxim, amb l’excepció de les convocatòries de Cooperació al desenvolupament, Ajut humanitari, Educació mesures d’equitat centres educatius, Educació Projectes pedagògics Educació AMPA o altres casos concrets. La data màxima per a justificar s’indica dins de cada convocatòria.
A més, per a la correcta justificació de la subvenció, caldrà acreditar els requisits que es detallen a les bases i a les convocatòries específiques, amb la presentació dels documents corresponents per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, segons els models normalitzats aprovats per l’Ajuntament.

 

En tots els casos hauran d’adreçar-se a un dels àmbits d’actuació següents: 

Obert el període de presentació de les subvencions de Convocatòria pública de l'Àrea d'Acció Social i Comunitària - Àmbits Persones amb diversitat funcional, Gent gran, Igualtat (dones i diversitat sexual i de gènere - LGTBI) i Participació

Obert el període de presentació de les subvencions de convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions de a entitats i associacions sense ànim de lucre, en l'àmbit de la cooperació al Desenvolupament i l'educació per a la Justícia Global, Pau i Drets Humans, 2023

 • Presentació de sol·licituds: del 20 d'octubre al 10 de novembre del 2023
 • Enllaç a la convocatòria 
 • Data màxima de justificació: 
  • Projectes d'Educació per a la Justícia Global, Pau i Drets Humans: 31 de gener del 2024 
  • Projectes de Cooperació al Desenvolupament: consultar les bases
 • Enllaç a la justificació 
 • Model memòria justificativa projecteSUB-100

Podreu consultar l'enllaç a la convocatòria en aquest apartat un cop es faci la publicació oficial.

Obert el període de presentació de les subvencions de l’Àrea de Benestar i Salut (Activitat física i Esports i Salut):​

Obert el període de presentació de les subvencions de l’Àrea d'Educació i Cultura (àmbit de cultura):

Obert el període de presentació de les subvencions de l’Àrea d'Educació i Cultura (àmbit de joventut)

 

Punt d'atenció d'assessorament a les entitats

El Servei de Formació i Assessorament a Entitats posa a disposició de les entitats un suport per acompanyar-les i explicar com tramitar la sol·licitud de subvencions i justificar-les de manera telemàtica.

Les entitats que vulguin demanar suport, poden enviar un correu electrònic a entitats@elprat.cat per demanar cita prèvia. L’horari del Punt d’atenció serà de dilluns a divendres d’11 a 14 h i de 16 a 19 h.

Per tal de poder realitzar el tràmit electrònic, l’entitat haurà de portar tots els documents degudament complimentats i el certificat digital de l’entitat en una memòria externa (usb), o bé portar el portàtil de l’entitat.
Les entitats també poden adreçar-se a les persones tècniques de referència de cada departament per tal de resoldre dubtes sobre qüestions específiques dels projectes.

Serveis relacionats

Servei de formació i assessorament per a entitats

Acompanyament integral al teixit associatiu de la ciutat.

Cases d'en Puig. Serveis de Ciutadania

Cases d'en Puig. Serveis de Ciutadania

OAC 360

L'OAC 360º funciona trucant al telèfon 935 954 414 i està actiu de dilluns a divendres,...

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)

Assabenteu-vos dels canals de comunicació presencials, telefònics i en línia de l...