Objectius:

La crisi de la covid-19 no ens pot fer oblidar l’emergència climàtica perquè, un cop haguem aconseguit trobar una vacuna contra el coronavirus, persistirà una amenaça encara més greu contra la vida al planeta com és el canvi climàtic. La recuperació econòmica i social ha de ser una recuperació verda. Això és necessari per preservar la vida al planeta. Però suposa també una oportunitat: per transformar les nostres formes de produir i consumir, cal innovar i obrir nous camps d’oportunitat. En definitiva, noves fonts d’activitat econòmica sostenible i d’ocupació de qualitat i amb futur.

Descripció

Aprovarem una nova ordenança d’autoconsum, que faciliti la seva posada en marxa i que englobi ajuts i desgravacions per a particulars i empreses que desenvolupin aquesta instal·lació.

Estat de l'acció
Entrada en vigor
Descripció

Posarem en marxa una nova estratègia per polígons industrials basada en el foment de l’autoconsum, l’impuls de Comunitats Locals d’Energia, i estratègies d’eficiència, amb l’objectiu de guanyar competitivitat, abaixar costos energètics i generar ocupació i un sector vinculat a la transició energètica.

Estat de l'acció
Anàlisi de la necessitat o mitjans
Descripció

Posarem en marxa les conclusions i acords de la Declaració d’Emergència Climàtica, aprovada pel ple municipal. Desenvoluparem un pla de millora de la qualitat de l’aire i dissenyarem una estratègia de zona de baixes emissions en el marc de l’estratègia metropolitana.

Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

Hem posat en marxa l’assessorament a la ciutadania i als comerços per tal d’adequar la contractació energètica a les necessitats de cadascun dels consums i reduir així la factura elèctrica, sobretot en temps de crisi.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Posarem en marxa una línea d’ajuts a partir de setembre a llars per evitar talls de subministraments. Aquesta línea anirà acompanyada d’una altra línea per arrenjaments a les llars menys eficients i de famílies més vulnerables.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:

La crisi de la covid i molt especialment el confinament obligat dins dels límits del nostre terme municipal ha posat de relleu el valor d’una conquesta ciutadana de les darreres dècades a la ciutat del Prat: haver estat capaces de preservar i protegir un territori equilibrat, que combina espais urbans amb reserves naturals i espais agraris. La crisi ha fet palès el caràcter estratègic d’aquestes infraestructures verdes i agràries que cal seguir preservant.

Descripció

Desenvoluparem una estratègia de promoció de la producció agrícola del Prat i alimentació sostenible, en col·laboració amb el Parc Agrari del Baix Llobregat i els municipis del voltant amb els quals compartim territori.

Donarem suport a la producció agrícola local com a element gastronòmic de proximitat, a través d’actuacions de promoció com la Festa de la Carxofa i el Mercat de Pagès.

Estat de l'acció
Mesura de resultats
Descripció

Posarem en marxa una nova estratègia que posi en valor els espais protegits i el parc agrari, com a gran infraestructura verda metropolitana, posant en valor la biodiversitat i la producció de proximitat.

Estat de l'acció
Difusió de la campanya
Descripció

Implementarem aquest 2020 una campanya de gestió de la platja, que incorpora el control d’aforament i la presència d’agents cívics informadors, per promoure el compliment de les mesures de prevenció sanitària. De cara al futur, mantindrem i millorarem els serveis de la platja i garantirem la seva integració ambiental i la coherència amb la conservació de la biodiversitat, amb noves estratègies de protecció del litoral. La platja del Prat passa a ser un espai per repensar-lo, posant en valor els seu patrimoni natural i la característica d’única platja no urbana de tot el seu entorn.

Estat de l'acció
Finalització / Lliurament de l'obra
Objectius:

La crisi de la covid i molt especialment el confinament obligat dins dels límits del nostre terme municipal ha posat de relleu també la importància de disposar d’una ciutat habitable, amb espais de lleure i verd urbà, per garantir una qualitat de vida alta per a tothom, que garanteixi l’habitatge com a dret bàsic de ciutadania, contribueixi a la sostenibilitat i a través de la rehabilitació d’efidicis i locals també pugui ser un factor positiu en la creació d’ocupació. Així mateix, no volem tornar a una nova normalitat en què torni a augmentar la contaminació: volem construir unes ciutats més netes.

Descripció

Posarem en marxa, en funció del cofinançament de la línia d’ajut del programa “Moves Singulares” de l’IDAE, l’extensió d’un model de finançament de la mobilitat a l’empresa que permeti que les empreses presentin plans de mobilitat que estiguin finançats per la transferència de treballadors del vehicle privat i carbonitzat al transport a peu, en bicicleta, en transport públic i compartit.

Estat de l'acció
Posada en marxa
Descripció

Posarem en marxa el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, donat compliment a la Llei de Canvi Climàtic. Aquest pla anirà acompanyat d’una revisió del pla de mobilitat de la ciutat, pensant en noves estratègies on la bicicleta i la ciutadania guanyin espai al cotxe.

Estat de l'acció

Hem dissenyat l'estratègia de zones de baixes emissions en el marc de l'estratègia metropolitana.

Descripció

Hem ampliat els serveis d’intermediació de Prat Espais, que ara acompanyen també inquilins i propietaris en casos de dificultat a l’hora de pagar el lloguer d’un habitatge o d’un local comercial.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Hem impulsat una nova convocatòria d’ajuts municipals al pagament de l’habitatge, que complementa els ajuts estatals i autonòmic. Així mateix, hem acompanyat i seguirem acompanyant les persones susceptibles d’acollir-se als ajuts d’emergència a l’habitatge.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Promourem un edifici d’uns 70 habitatges de lloguer a la zona del Prat Sud, destinats a col·lectius específics. 

Veure més
Estat de l'acció

S'ha redactat el projecte tècnic per a la construcció d'habitatges dotacionals a l'Eixample Sud. 

Descripció

Implementarem mesures locals que complementin les polítiques existents de millora de l’eficiència energètica, rehabilitació i manteniment d’edificis residencials i adequació interior d’habitatges. Incorporarem a Prat Espais el servei de rehabilitació, disseny i gestió d’ajuts a comunitats de propietaris i a residents. Mitjançant la Casa de l’Energia, establirem estratègies d’informació a la ciutadania i de col·laboració amb d’altres administracions per cercar ajuts.

Veure més
Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

Reurbanitzarem i peatonalitzarem alguns carrers de la ciutat, per donar prioritat als vianants, com per exemple, el carrer Sant Pere, Viladecans, Sant Boi i algun tram dels carrers Castella i Frederic Soler. Així mateix estudiarem noves intervencions als carrers Enric Borràs, Joan Maragall o Primer de Maig. Farem projectes participatius vinculats als projectes de millora urbana als barris i farem campanyes per fomentar l’ús responsable del patrimoni col·lectiu.

Estat de l'acció

Obres en execució.