Objectius:

Des del primer moment de l’estat d’alarma sanitari i el confinament, l’Ajuntament ha començat a prendre mesures organitzatives, fiscals i pressupostàries per fer costat a la ciutat, el seu teixit productiu i la seva gent. Les modificacions pressupostàries han permès donar cobertura a l’acció social imprescindible per acompanyar les llars en aquests moments complicats; les suspensions de contractes de serveis, les moratòries fiscals i les exempcions de taxes per serveis que no s’han pogut gaudir han donat un respir a les empreses i al comerç local, i han mirat de salvar llocs de treball. Les devolucions de quotes per serveis municipals que no s’han pogut gaudir han permès a la ciutadania disposar de recursos per reactivar el consum. D’aquesta manera, ha quedat dibuixat el pla de mesures immediates que l’administració municipal pot prendre en casos de confinament com el que hem patit.

Descripció

Hem suspès durant el període de l’estat d’alarma el pagament de taxes i multes, i hem ajornat fins al 3 de juliol l’abonament d’impostos i taxes municipals diversos, per tal de donar un respir a la ciutadania i al teixit productiu local durant el període d’aturada obligada de l’activitat econòmica a causa del confinament.

Estat de l'acció
Entrada en vigor
Descripció

Hem decretat la devolució de les taxes per serveis i activitats que no s’han pogut desenvolupar durant el confinament (per exemple, la taxa de vetlladors als bars i restaurants que han hagut de romandre tancats), hem reduït per a aquest període altres taxes com la del mercat municipal i hem retornat el cànon als bars i restaurants en concessió municipal per al període que han hagut de mantenir-se tancats.

Estat de l'acció
Entrada en vigor
Descripció

Hem retornat les quotes d’aquells serveis i equipaments municipals (com els centres esportius o les escoles bressol, les quotes per activitats en centres culturals, cursos i tallers) corresponents al temps en què, a causa del confinament, no s’han pogut gaudir. També hem habilitat mecanismes per tal de poder abonar o bescanviar les entrades a espectacles culturals organitzats en equipaments culturals, com l’Artesà, que han estat suspesos.

Estat de l'acció
Entrada en vigor
Descripció

Revisarem els criteris de compra pública i les guies de contractació per tal de mirar de donar suport al teixit productiu local en l’adquisició de béns i serveis per part de l’administració municipal. 

Estat de l'acció
Entrada en vigor
Descripció

Hem tramitat modificacions de crèdit per valor de gairebé sis milions d’euros per fer front a les mesures d’emergència davant de la crisi de la covid preses per l’Ajuntament en l’àmbit sanitari, social i econòmic, i en tramitarem totes les que calgui per donar resposta a aquesta crisi.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Hem suspès l’execució de contractes per serveis que no s’han pogut prestar a causa de la covid, i hem indemnitzat per aquesta suspensió les empreses contractistes. Hem vinculat aquesta indemnització a l’obligació de les empreses de preservar els llocs de feina vinculats a aquests contractes

Estat de l'acció
Entrada en vigor