Objectius:

El confinament ha fet accelerar unes transformacions digitals que fa ja anys que s’estan obrint pas. I ha posat de relleu també que, si volem preservar la igualtat d’oportunitats al segle XXI, cal vetllar perquè aquestes transformacions siguin accessibles per a tota la ciutadania, i per al teixit productiu local de PIMEs i comerços.

Descripció

Elaborarem tallers i formació per a reduir el biaix tecnològic i fomentar l’ús de les noves tecnologies a la gent gran.

Veure més
Estat de l'acció

Programa de formació en funcionament

Descripció

Definirem un pla per donar resposta a la bretxa digital entre l’alumnat de la ciutat, amb l’objectiu de garantir l’equitat en la dotació de dispositius digitals i de promoure l’aprenentatge i la formació digital, a través de l’àmbit científic i tecnològic del Programa Interseccions.

Estat de l'acció

S'han posat en marxa els mecanismes i espais adequats per donar resposta  a les necessitats més urgents que famílies i centres han manifestat durant els darrers mesos.  En dos moments diferenciats:

-Juny 2020: Es cedeixen a les famílies 122 dispositius digitals

- Novembre 2020: Es realitza una diagnosi de la situació actual i es distribueixen entre els centres educatius 189 dispositius per tal de donar resposta als confinaments temporals de grups per garantir la igualtat d'oportunitats del procés educatiu de l'alumnat

Objectius:

Durant aquesta crisi sanitària, l’Ajuntament no ha deixat d’estar mai al costat de la ciutadania. Molts cops, això ha estat possible gràcies a l’habilitació de canals telemàtics per seguir prestant els serveis públics essencials. Cal aprofundir en les eines que permetin impulsar una administració moderna i intel·ligent. Així mateix, cal desplegar els mecanismes que permetin aprofundir en un govern obert, que desenvolupa polítiques públiques basat en dades sobre la realitat de l’impacte econòmic i social de la crisi de la covid al municipi. I cal treballar perquè aquestes dades siguin obertes.

Descripció

Millorarem i simplificarem el procediment de tramitació electrònica, així com ampliarem el ventall de procediments que es puguin tramitar en línia. Acompanyarem les entitats i la ciutadania en el salt a la tramitació electrònica.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

S'ha posat en marxa la nova seu electrònica de l'ajuntament, amb millores en la comprensió i usabilitat de la plataforma.

Descripció

Impulsarem una taula per a l’impuls de la innovació a l’administració municipal que identifiqui i defineixi les necessitats d’innovació digital a l’Ajuntament i impulsi les eines necessàries per fer-hi front.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Generarem un set d’indicadors serialitzats sobre la situació social i econòmica de la ciutat, per poder mesurar i avaluar l’impacte de la crisi en les llars i el teixit productiu pratencs, a partir de les dades de l’Observatori social i de l’Observatori econòmic, i presentarem aquestes dades de forma comprensible a través d’una eina digital.

Estat de l'acció
Dotació de recursos per a posada en marxa
Descripció

Desenvoluparem un baròmetre demoscòpic sobre la situació social i econòmica de la ciutat del Prat que permeti conèixer l’estat de l’economia, la societat i la política de la ciutat i la seva evolució de forma semestral mitjançant un set de dades serialitzables. En aquest sentit, aprofitarem la primera experiència feta durant la crisi de la covid, mitjançant la realització d’una enquesta independent.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:

Tot seguit s’articula un paquet de mesures de suport tècnic adreçades a identificar i desenvolupar les competències necessàries per al creiexement professional de les persones, així com la millora de la competitivitat de les empreses, comerços i serveis de la ciutat. Els seus objectius són impulsar el talent digital a partir de la formació en línia gratuïta per a persones en situació d’atur, persones treballadores en actiu, professionals dels sectors del comerç, restauració i serveis; fomentar la confiança mútua entre la ciutadania i les empreses, comerços i serveis de la ciutat respecte la seguretat del consum del producte local; i consolidar el comerç electrònic com una estratègia general de reactivació econòmica pel comerç, restauració i serveis de la ciutat a partir de l’accés a eines de venda digitals.

Descripció

Consolidarem la línia de col·laboració amb organismes públics i els agents socials i econòmics més representatius per donar un accés universal d’activitats formatives en línia que permetin la millora de la professionalització de les persones en situació d’atur, persones treballadores, persones autònomes, comerços i serveis i promourem una oferta de formació i divulgació tecnològica en matèria de competències laborals creant un espai de referència del talent digital.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Crearem i difondrem una Xarxa de Comerços i Restaurants amb servei a domicili, amb un directori de compres i consum de proximitat per al foment del consum local a domicili. Facilitarem una Guia professionalitzadora i formació adreçada al comerç local i persones autònomes sobre sistemes de venda en línia adreçats a incrementar la seva competitivitat i reduir l’escletxa digital. Desenvoluparem un mercat web de promoció i venda en línia de tot el comerç, serveis i restauració de la ciutat sota el lideratge de l’associació el Prat Comerç de Qualitat. Subvencionarem el 50% del cost del transport de darrera milla Prat-Prat durant 3 mesos per al comerç local amb venda a domicili a partir d’acords amb empreses locals de missatgeria.

Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització