Ajuts individuals complementaris de menjador escolar

Què és el servei?

És un ajut econòmic complementari de l'ajut individual de menjador. L'atorga el Consell Comarcal del Baix Llobregat amb l'objectiu de garantir l'accés al servei de menjador escolar dels nens i nenes de famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social.

A qui s’adreça?

A famílies en situació de risc d'exclusió social amb fills i/o filles, ateses pels serveis bàsics d'atenció social.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.

Temes relacionats

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Ajuts per a activitats socioeducatives

Ajuts per a activitats socioeducatives.

Ajuts per a alimentació i higiene infantil

Prestació econòmica per cobrir les necessitats bàsiques de la infància.

Centre materno infantil - Caritas

És un projecte d'intervenció socioeducativa per a mares i/o pares amb infants d'entre 0 i 3 anys.

Centre obert municipal "La Caseta"

Servei adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament.

Espai d’atenció a famílies

Orientació i suport emocional.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei d'atenció i acompanyament a joves

Per garantir el desenvolupament vital dels joves.