Document estratègic de les polítiques municipals de joventut, amb una visió integral, atenent als àmbits d'autonomia, oci i experimentació, i ciutadania.

Té una vigència de 5 anys i recull les prioritats i línies estratèguiques que guiaran l'acció municipal en matèria de joventut. 

El document es treballa a través d'un procés participatiu amb els i les joves de la ciutat. 

A la nostra ciutat, s'han desenvolupat 2 plans locals de joventut, des del 2006, en aquest moment s'està treballant en el nou pla local que ha de marcat les polítiques de 2018 - 2022.

Els plans locals de joventut

Pla Jove 2013-2017

Document que contempla programes i accions adreçats a la joventut del Prat fins al 2017.

Pla Jove 2006 - 2010

Document que contempla programes i accions adreçats a la joventut del Prat fins al 2010.

Pla Jove 2018 - 2023

Procés participatiu per la elaboració del Pla Jove 2018-2023 - Procés finalitzat -