Temes relacionats

20 anys de polítiques a favor de les dones

El març del 2015 van celebrar-se 20 anys de la creació de la regidoria d'Igualtat dones-homes a

Activitats i projectes

Accions desenvolupades amb una perspectiva de gènere.

Formació en clau de gènere

Jornades i seminaris de formació per enfortir el discurs feminista al Prat.