Què és el servei?

És un servei esporàdic o fix de transport especial que, de manera complementària i progressiva, dóna resposta a les necessitats de transport d’aquelles persones que per les seves característiques de discapacitat, no poden fer ús dels transport públic ordinari per a alguns dels seus desplaçaments quotidians.

Què ofereix?

Possibilita que les persones amb discapacitat puguin fer desplaçaments esporàdics entre municipis de l’AMB i entre aquests municipis i Barcelona o l’Hospitalet de Llobregat, que són no recurrents, amb multiplicitat d’orígens i destinacions i que, en general, no es poden programar fàcilment amb poca antelació.

A qui s’adreça?

 • El servei fix s’adreça a persones majors de 65 anys que estiguin en situació de dependència o a persones amb certificat de discapacitat i barem de mobilitat reconegut i que assisteixin a un recurs especialitzat diürn.
 • El servei esporàdic s’adreça a persones amb certificat de discapacitat i barem de mobilitat reconegut i que, a més, compleixen algun dels requisits següents:
  • Ser usuari o usuària de cadira de rodes.
  • Utilitzar crosses o bastons per caminar.
  • Presentar una insuficiència respiratòria greu.
  • Presentar una insuficiència o malaltia cardíaca greu.
  • Presentar algun trastorn greu de conducta que impossibiliti l'ús d'un transport públic.

Com s’hi pot accedir?

Presencialment, adreçant-se a la Secció de Serveis Socials de l’Ajuntament del Prat.

Cost del servei

L'accés al servei és gratuït, però està subjecte a disponibilitat pressupostària.

Temes relacionat

Horts Lúdics

110 horts amb una finalitat lúdica, cultural, terapèutica, d’activitat física i de relació social.

Menjador social

Dinars per a persones grans.

Programa Municipal de Lleure per a la Gent Gran

Propostes que busquen conservar la salut física i psíquica de les persones grans.

Punt d’Informació de la Gent Gran

Espai de referència per a les persones grans del Prat.

Residència assistida

Acolliment d’assistència integral per a persones grans.

Residència municipal d'avis Penedès

Idònia per a persones grans amb un grau baix de dependència.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Teleassistència domiciliària

Servei per donar resposta ràpida a emergències dins del domicili.

 •