Què és el servei?

És un servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependència. Facilita un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, i afavoreix la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.

Què ofereix?

 • Allotjament i manutenció.
 • Bugaderia i repàs de la roba.
 • Acolliment i convivència.
 • Atenció personal en les activitats de la vida diària.
 • Dinamització sociocultural.
 • Manteniment de les funcions físiques i cognitives.
 • Higiene personal.
 • Suport social.
 • Atenció familiar.
 • Garantia d’assistència sanitària.

A qui s’adreça?

A persones majors de 65 anys amb valoració de grau de dependència II o III.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Al municipi del Prat hi ha dues residències amb places públiques, Onze de Setembre i La Torreta del Prat. Tot i així, les persones interessades poden tramitar la sol·licitud a qualsevol altra residència de Catalunya amb places públiques.

Cost del servei

La Generalitat de Catalunya regula els preus públics segons els nivells de renda individual.

Temes relacionats

Horts Lúdics

110 horts amb una finalitat lúdica, cultural, terapèutica, d’activitat física i de relació social.

Menjador social

Dinars per a persones grans.

Programa Municipal de Lleure per a la Gent Gran

Propostes que busquen conservar la salut física i psíquica de les persones grans.

Punt d’Informació de la Gent Gran

Espai de referència per a les persones grans del Prat.

Residència municipal d'avis Penedès

Idònia per a persones grans amb un grau baix de dependència.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Teleassistència domiciliària

Servei per donar resposta ràpida a emergències dins del domicili.

Transport adaptat

Servei esporàdic o fix per respondre a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.

 •