Imatge gràfica de l'ODS 6. Aigua Neta i Sanejament

ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones

Quina és la seva finalitat?

Es tracta de garantir que tothom tingui accés a aigua potable i a instal·lacions sanitàries.

Aquest ODS té com a finalitat garantir que tothom tingui accés a aigua potable i a instal·lacions sanitàries.

Promou l’accés universa, equitatiu i a un preu assequible a l’aigua potable i als serveis de sanejament, així com la gestió d’ecosistemes d’aigua dolça, essencials per a la salut humana, la sostenibilitat ambiental i la prosperitat econòmica.

També planteja millorar la qualitat de l’aigua i augmentar-ne substancialment el reciclatge i la reutilització en condicions de seguretat, així com d’utilitzar de manera eficient els recursos hídrics. 

Què pot fer la ciutadania per contribuir-hi?

  • Netejar la casa amb productes suaus per al medi ambient.
  • Reutilitzar l’aigua de rentar verdures per regar, l’aigua d’espera de l’escalfador per fregar el terra...
  • Recollir aigua de pluja i utilitzar-la per regar les plantes.
  • Escombrar abans de fregar el terra per evitar que la pols de casa, molt carregada de metalls pesants, acabi a les aigües.
  • Carregar totalment la rentadora abans d'engegar-la.
  • Aprofitar les mesures estalviadores que tingueu a casa, com el WC amb doble botó.
  • Instal·lar airejadors de cabal a les aixetes.
  • No llençar pintures, olis o restes de productes químics per l’aigüera o el WC.

Projectes i serveis municipals vinculats a aquest ODS

Abastament d'aigua potable

Aigües del Prat s'encarrega de la captació, el tractament i el subministrament d'aigua...

Aigües del Prat

Edifici Aigües del Prat