Pla local de l’Activitat Física i l’Esport

Procés de construcció del Pla local de l’Activitat Física i l’Esport

Durant l’any 2018 la Secció Municipal d’Esports ha estat treballant en el Pla local de l’Esport i l’Activitat Física juntament amb els diferents agents de la ciutat i es troba en l’actualitat en una fase molt avançada que pretén enllestir-se en els propers mesos.

El Pla vol ser un instrument per abordar el repte de facilitar la pràctica de l’activitat física i l’esport  a tota la ciutadania, incorporant estratègies transversals que tinguin present els principals valors que aporta l’esport a la nostra societat: esport i salut, esport i educació, esport i cohesió social.

El Pla comptarà amb una anàlisi del sistema esportiu del Prat que recull el cens d’instal·lacions i equipaments esportius, el volum  de pràctica esportiva, les activitats, programes i serveis, entre altres dades.

El pla també establirà una sèrie de línies estratègiques d’actuació, sorgides del taller participatiu amb entitats del 15 de març que inicialment són les següents:

  • Consolidar un model esportiu de qualitat en edat escolar
  • Promoure i garantir  l’activitat física i l’esport per a tothom
  • Mantenir i millorar uns equipaments i espais esportius de qualitat
  • Reforçar i potenciar la col·laboració entre els agents esportius

El procés de construcció del pla, que pretén ser un veritable pla de ciutat, continua i per això hem obert un espai per a recollir les propostes ciutadanes que abordarem en la Jornada de treball per a la construcció del Pla local de l’activitat física i l’esport del proper 15 de gener a les 18 hores al CEM Estruch.

Per a formalitzar la inscripció heu d'enviar un correu electrònic a l'adreça: Baena@elprat.cat amb el vostre nom i cognoms, número telèfon, municipi de residencia, lloc de treball i càrrec. 

Omplint el següent formulari podreu aportar les propostes que un cop valorades, es portaran a debat en la jornada del proper dia 15 de gener.