Els premis El Prat Emprèn, impulsats per l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l'Ajuntament del Prat, volen premiar la iniciativa emprenedora de les persones que han elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei de Creació d'Empreses.

Amb aquests premis es reconeix la voluntat i la determinació de les persones de la ciutat que tenen idees i inicien un projecte empresarial propi, tant si ho fan de manera autònoma com si sumen el seu esforç al d'altres persones per iniciar projectes d'economia social i cooperativa.

Aquesta convocatòria va finalitzar el 18 d'octubre de 2019 i es trobra tancada actualment. Llistat del projectes guardonats

Els premis tenen les següents categories:

  • Premi a la millor idea o projecte empresarial, dotat amb 3.000 euros.
  • Premi a la millor idea o projecte empresarial en matèria de comerç o turisme, dotat amb 3.000 euros.
  • Premi a la millor idea o projecte empresarial d'economia social i cooperativa, dotat amb 3.000 euros.

Poden participar en el concurs El Prat Emprèn totes les persones emprenedores que compleixin els requisits següents:

  • Haver elaborat un pla d'empresa amb el suport i l'assessorament del Servei de creació d'empreses de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, entre l'1 d'octubre de 2018 i el 15 d'octubre de 2019
  • Tenir l'activitat instal·lada al municipi del Prat de Llobregat o bé la previsió d'instal·lar-s'hi.

No podran optar a cap de les categories de premis les candidatures que ja van participar en edicions anteriors. 

  • Sol·licitud de participació segons el model normalitzat.
  • Pla d'empresa que desenvolupi la idea o el projecte empresarial.
  • 3 fotografies del projecte empresarial en format digital
  • Fotocòpia DNI dels promotor/ores

 

El lloc de presentació de les sol·licituds és:

Telematicament: https://seu.elprat.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=4&idnct=788&x=ZEjU32dJ7MLAN5mUIKuwqg

Presencialment:​ Registre de l’Ajuntament del Prat de Llobregat: OIAC

Pl. de la Vila, 1

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h i de dilluns a dijous de 16.30 a 19.00 h

Podeu demanar més informació a través del correu electrònic elpratempren@elprat.cat o trucant al telèfon 93 478 68 78.

Temes relacionats

Ajuts per emprendre

Oferta d’ajuts a les persones desocupades que posin en marxa una nova empresa.

Experiències emprenedores

Aquí trobareu experiències de persones que ja han creat la seva empresa.

Formació per a persones emprenedores

Oferta d’accions formatives per posar en marxa i consolidar un negoci.

Plataforma El Prat Empresa

El Prat de Llobregat compta amb 1.500 establiments de comerç, restauració i serveis, que generen el

Prepareu el pla d’empresa

Servei de tutoria individualitzada per valorar la viabilitat d’un projecte empresarial.

Punt de partida per emprendre

Servei d’informació a les persones emprenedores sobre els recursos i serveis que tenen al seu abast.

Reempresa - El traspàs d’un negoci

Servei d’assessorament adreçat a les persones que intervenen en el procés de traspàs d’una empresa.

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001