El període de presentació de sol.licituds será del 19 de juny i fins el 30 de setembre de 2024.  

Requisits per a les empreses:

 • Persones físiques o jurídiques que tinguin un centre de treball o domicili social i/o fiscal al Prat de Llobregat
 • No hagi acomiadat treballadors qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial o realitzat un ERO en els 12 mesos anteriors a la data de la contractació per a la qual es sol·licita la subvenció i no hagi amortitzat places en aquest període.
 • No hagi contractat en els últims 3 mesos a la persona proposada; excepte les transformacions de contractes temporals a indefinits o quan prèviament hagin formalitzat un contracte de formació i aprenentatge i/o becari en la modalitat d’estada de l’alumne a l’empresa en la FP Dual.
 • Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i al corrent de deutes amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • En el cas de que l’empresa beneficiària hagi presentat un ERTO, aquest s’haurà d’haver aixecat al menys parcialment i caldrà que no hi hagi cap treballador/a encara en situació d’ERTO amb el mateix perfil professional de la nova persona contractada.

Requisits contractats:

 • Persones desocupades registrades a l'OTG com a demandants d’ocupació, en situació d’atur abans del contracte
 • Empadronades al Prat de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6 mesos de residència a la data d’inici del contracte

 

Podeu demanar més informació sobre ajuts i subvencions a través del correu electrònic oae@elprat.cat o trucant al telèfon 93 478 68 78

Només es subvencionaran contractes formalitzats a partir de l'1 de gener de 2023 i que siguin a temps complert

Import de la subvenció

 • Transformació de contracte temporal a indefinit: 2.500€
 • Transformació de contracte temporal a indefinit de persones que pateixen situacions de vulnerabilitat: 3.000€.
 • Contractació indefinida: 5.000€
 • Contractació indefinida de persones que pateixen situacions de vulnerabilitat: 6.000€  

*Es considerarà 'persona aturada de llarga durada' sempre que no hagi treballat més de 90 dies en els 365 dies previs a la contractació

En el cas dels contractes temporals vinculats a programes de foment de l’ocupació, l’import de la subvenció es calcularà proporcionalment al temps efectivament treballat.

 

Es consideraran persones que pateixen situacions de vulnerabilitat per a aquestes bases: persones aturades de llarga durada, dones, persones majors de 45 anys, menors de 29

anys, persones en situació irregular, persones amb diversitat funcional i persones LGTBIQA+.

 

S’estableix un període voluntari de justificació al sisè mes de contracte que permet rebre el 50% de la subvenció i un període obligatori al dotzè més de contracte que permet rebre el 100% de la subvenció (o el 50% restant en el cas d'haver justificat els primers sis mesos)

 En qualsevol cas, el termini de presentació de la justificació anual serà de 4 mesos, a partir de la finalització dels 12 primers mesos de contracte o 6 mesos en el cas de contractes de 6 mesos.

 

El període de presentació de sol·licituds serà del 19 de juny fins el 30 de setembre de 2024

Les sol·lictud s’han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l’ajuntament: seu.elprat.cat

Documents relacionats:

Bases Subvencions a empreses (pdf - 293244 bytes)

Díptic (pdf - 7453514 bytes)

Amb la col·laboració de


Altres ajuts

Projecte Reincorpora: Ajuts a la contractació de treballadors/es en ERTO

Ajuts a empreses del municipi per a la reincorporació de treballadors/es  en situació d’ERTO afcetats per les mesures de contenció de la pandèmia. El període de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria serà de l’1 de maig fins al 31 de juliol. VEURE FITXA.

 

Ajuts del programa Treball, Talent i Tecnologia (Projecte Logística 4.0)

Ajuts a empreses que realitzin una activitat econòmica vinculada a la cadena de valor de la logística i la distribució, per a la contractació de persones en situació d'atur o en actiu, i participants en el projecte. El període de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria serà de l’11 de juliol fins al 1 d'octubre. VEURE FITXA

 

Ajuts del Programa 30Plus

El programa 30Plus té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur que tinguin 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys, i que tinguin un baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la for­mació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Per tal de fomentar l’ocupació d’aquest col·lectiu el programa ofereix ajudes a les empreses per a la contractació dels participants. VEURE FITXA

 

Des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat també es promouen altres mesures per tal d'alleujar la pressió fiscal sobre les empreses i les persones emprenedores. En aquesta línia, s'articulen exempcions i bonificacions diverses:

Temes relacionats

Servei de lloguer d'espais

Cessió d’espais per a empreses i entitats.

Servei de creació d'empreses

Conjunt de serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una...

 •