Ajuts municipals a empreses per a la contractació de persones en situació d’atur del Prat de Llobregat.

Aquesta convocatòria va finalitzar el 31 d’octubre de 2019 i es trova tancada actualment.

 

Requisits per a les empreses:

 • Persones físiques o jurídiques que tinguin un centre de treball o domicili social i/o fiscal al Prat de Llobregat
 • No hagi acomiadat treballadors improcedentment els 6 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual es sol.licita la subvenció
 • No hagi contractat en els últims 3 mesos a la persona proposada; excepte les transformacions de contractes temporals a indefinits

 

Requisits contractats:

 • Persones desocupades registrades a la OTG com a demandants d’ocupació en situació d’atur abans del contracte
 • Empadronades al Prat de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6 mesos a la data d’inici del contracte

 

Podeu demanar més informació sobre ajuts i subvencions a través del correu electrònic cpeempreses@elprat.cat, trucant al telèfon 93 478 68 78 o dirigint-vos presencialment al Servei de suport a les persones emprenedores i a les empreses del Centre de Promoció Econòmica.

Només es subvencionaran contractes a jornada complerta i celebrats a partir de l’1 de novembre de 2018 amb una retribució mínima bruta de 1.000€, més el prorrateig de les pagues extraordinàries

 

Import de la subvenció

 • 2.000 € els contractes d’un any
 • 2.000€ transformacions de contractes temporals a indefinits
 • 3.000€ transformacions de contractes temporals a indefinits per a dones, joves <29 anys que hagi participat d’alguna política activa d’ocupació municipal o bé ALLD*
 • 4.000€ els contractes indefinits
 • 5.000€ els contractes indefinits quan contractin a joves <29 anys que hagi participat d’alguna política activa d’ocupació municipal o bé  ALLD

 

*Es consideraran aturats de llarga durada (ALLD) sempre i quan no hagin treballat més de 90 dies en els 365 dies previs a la contractació

 

S’estableixen dos períodes de justificació de les despeses:

 • 50% amb l’acreditació del compliment de la finalització del sisè mes de contracte.
 • 50% restant amb l’acreditació de la finalització del dotzè mes de contracte.

Fins al 31 d’octubre de 2019

Lloc de presentació de les sol·licituds:

- Telemàticament: seu.elprat.cat

- Presencialment:

Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) (Plaça de la Vila,1)

De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h. De dilluns a dijous de 16.30 h a 19 h. Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Tancat les tardes de Dijous Sant i dels dies 24 i 31 de desembre.

Altres ajuts

Ajudes del Programa Fem Ocupació per a Joves

L’objectiu del programa és la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur que disposin del títol de l’ESO, de batxillerat o d’un CFGM, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball.

Per tal de fomentar l’ocupació d’aquest col·lectiu el programa ofereix ajudes a les empreses per a la contractació dels participants. VEURE FITXA.

 

Ajudes del Programa 30Plus

El programa 30Plus té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur que tinguin 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys, i que tinguin un baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la for­mació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Per tal de fomentar l’ocupació d’aquest col·lectiu el programa ofereix ajudes a les empreses per a la contractació dels participants. VEURE FITXA

 

Des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat també es promouen altres mesures per tal d'alleujar la pressió fiscal sobre les empreses i les persones emprenedores. En aquesta línia, s'articulen exempcions i bonificacions diverses:

Temes relacionats

Servei de lloguer d'espais

Cessió d’espais per a empreses i entitats.

Servei de creació d'empreses

Conjunt de serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una...

 •