Zona blava / Zona verda


Tags: Prat Espais

Les zones d'aparcament regulat en superfície (zona blava i zona verda) estan gestionades per Prat Espais i tenen la funció d’agilitzar la rotació de vehicles per millorar el trànsit i facilitar l’estacionament.

La zona blava fomenta la rotació de vehicles al voltant dels serveis i eixos comercials.

La funció de la zona blava és que el màxim nombre de persones puguin estacionar el seu vehicle durant un temps limitat per realitzar les seves gestions.

Podeu consultar-ne el reglament regulador i les taxes a la seu electrònica.

Més informació

L’aparcament de zona verda està pensat per facilitar l’accés dels pratencs al seu litoral. Amb la zona verda es milloren els problemes de mobilitat i estacionament que es produeixen a la platja els dies de més afluència de gent.

La zona verda està situada a la platja i és efectiva de l'1 de juny al 30 de setembre. Disposa de 1.500 places d'aparcament controlat, gratuït per als vehicles amb distintiu de resident. 

Més informació