La peça del mes: Placa Ministerio de la vivienda

Septiembre 2016

Núm. de reg. 701
Mides: 19,5 x 30 cm.
Material i tècnica: acer i gravat.
Procedència: Municipal

L’Ajuntament del Prat va procedir, durant el mes de maig de 2010, a substituir les plaques amb simbologia franquista encara existents en façanes d’edificis de protecció oficial a la ciutat.

Inscripció: “Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Edificio construido al amparo del régimen de Viviendas de Protección Oficial”. (a la banda dreta gravat la simbologia franquista, representada amb les fletxes i amb les inicials I.N.V. (Instituto Nacional de la Vivienda).

La definició legal d’habitatge protegit va sorgir amb la Llei 19 d’abril de 1939. La llei va incloure l’habitatge social i també s’aplicava a els habitatges per a militars o funcionaris. L’any 1954 es va redactar una nova legislació que ampliava a un nou tipus d’habitatges, pensant en resoldre les mancances d’allotjament per a un gran conjunt de població amb pocs recursos. Acompanyant la llei, es desplegava un Pla Nacional de l’Habitatge.

Al Prat, moltes de les construccions  que es van fer entre els anys 50, 60 i 70 es van acollir a la Llei 15 de juliol de 1954, sobre protecció d’habitatges de renda limitada. Els edificis que es van aixecar amb l’ajut i subvenció del règim havien de tenir a la façana una placa identificativa que, com era habitual a l’època, incorporava la simbologia del règim franquista.  

L’Ajuntament del Prat va procedir, durant el mes de maig de 2010, a substituir velles plaques amb “el yugo y las flechas”, encara existents en façanes d’edificis de protecció oficial a la ciutat.

L’exposició Connexions. Espais singulars (1950-1970) explica com es va resoldre al Prat la necessitat d’habitatges en un moment en què començava amb força un moviment migratori cap a les zones més industrials. El resultat van ser unes edificacions singulars en el Prat d’aquells anys.

L’exposició es podrà visitar del 19 de febrer al 30 d’abril a la sala d’exposicions del Cèntric Espai Cultural.