La peça del mes: Cànem

cànem

Març 2016

Nom: Fil de cànem

Cronologia: segle XX

Núm. registre: 1006

"Planta herbàcia anual, de la família de les cannabàcies, de tija erecta, fistulosa, d’1 a 3 m d’alçada i fulles grosses, aspres, de color verd fosc i olor penetrant, palmatisectes, de 5 a 7 segments llargs i profundament dentats" (www.enciclopedia.cat).

En les zones de maresma, amb abundància d'aigua estanyada, s'hi conreava cànem, un conreu gens saludable per a la població però que era apreciat en la fabricació de fil. A poc a poc es va anar limitant aquest conreu per raons sanitàries i econòmiques. Els propietaris buscaven conreus més rendibles a mesura que es van anar generalitzant altres teixits, més delicats i més assequibles, gràcies a la revolució industrial.

Exposició "El Prat de 1714", al Centre d'Art Josep Bages del 27 de setembre al 30 de novembre.