La peça del mes: Arada d'orellons o romana

arada_orellons

Desembre 2015

Cronologia: segle XX

Procedència: desconeguda

Mides: 176 X 97 X 19 cm

Núm. registre: 650

L'arada és un instrument agrícola que es fa servir per obrir solcs a la terra i que pot ser arrossegat per animals o per un tractor. L'arada romana, anomenada d'orellons al Prat, consta de quatre peces essencials: L'esteva, peça corba i posterior de l'arada per on l'agafava la persona que llaurava. El timó, és la peça què fixada a la cameta la uneix al tir. La cameta és la peça corba de l'arada que uneix el timó a la rella. La rella és la peça de ferro tallant fixada a l'arada que serveix per a fer el tall horitzontal del solc. Aquí es pot acoblar l'orelló que esterrossa (o esmicola) la terra aixecada.

L'arada ha estat una de les eines agrícoles més importants que ens van deixar els romans. Encara que l'arada es coneixia pràcticament des de la prehistòria, la instauració del mètode de rotació va fer que el seu ús s'estengués per l'Imperi Romà. Les primeres arades romanes eren de fusta, i no serà fins el segle IX quan la rella es farà de ferro. A l'època del Baix Imperi es va començar a emprar l'orelló. Malgrat la seva antiguitat, és encara emprada a molts llocs per la seva senzillesa i la seva adaptabilitat.