La imatge del mes: L'estació de tren

La primera estació al Prat es va construir el 1881, per a la línia fèrria Barcelona- Vilanova inaugurada el 17 de desembre del mateix any.  El ferrocarril va posar fi, definitivament, a les dificultats de comunicació del Prat i va obrir noves perspectives de creixement. Entre d’altres, va facilitar la comercialització dels excedents agrícoles, molt importants des de la consolidació dels conreus de regadiu.

La primera estació tenia un cos central de dos pisos i uns laterals d’una planta. Durant la dècada dels anys 10 del s. XX es va afegir un pis a tot el conjunt. L’any 1974 es va enderrocar l’antiga estació per construir-ne una de nova. El 2007 acabaren les obres de soterrament de les línies ferroviàries al seu pas pel Prat i es posà en funcionament una nova estació.