Formació d'Arts en Viu per al curs 2020-2021

Preinscripció 2020-2021

El període de preincripció per a l’alumnat que vol accedir a L’Escola va finalitzar el 29 de juny de 2020. Un cop finalitzada la adjudicació de places de l'alumnat que s'ha preinscrit s'adjudicaràn les places a l'alumnat que realitza la preinscripció fora de termini per ordre estricte d'inscripció. La preinscripció "fora de termini" es realitza online a través del següent enllaç:

Documentació per la matrícula

A continuació us facilitem els diferents documents que heu d'emplenar per formalitzar la matrícula. L'alumnat amb plaça adjudicada, un cop hagi confirmat l'horari i grups proposats a través del GWIDO, rebrà un correu amb el full de matrícula per retornar-lo signat juntament amb els següents documents:

Publicació de la llista baremada

Es publica la llista provisional baremada. El període de reclamacions es del 30 de juny a l'1 de juliol. Es poden efectuar les reclamacions enviant un correu a lescoladartsenviu@elprat.cat.

Podeu trobar la vostra ID de la preinscripció al resguard de preinscripció que se us va enviar per correu en el moment de realitzar-la.

 

Llista baremada (pdf - 333433 bytes)

Oferta formativa d'Arts en Viu

L’Escola d’Arts en Viu ofereix una formació artística diversa i flexible, adaptada a totes les edats i que fomenta la creativitat i l’aprenentatge al llarg de la vida. Tota l'oferta contempla els àmbits artístics de la música, la dansa i el teatre, i dona la possibilitat a l'alumnat de que puguin gaudir d'una formació interdisciplinar, holística i integradora de les arts.

L’oferta formativa de llarga durada consta de diversos programes que es defineixen segons l’edat i/o perfil de l’alumne i que està pensada per al llarg de la vida. Tots els programes tenen la flexibilitat necessària per poder oferir un recorregut per a tots els possibles necessitats formatives de l'alumnat. Aquesta oferta la podem dividir en 5 grans blocs: arts en família, sensibilització artística, formació bàsica, aprofundiment i preparació per a l’accés al grau superior.

L'Escola desenvoluparà el curs 20-21 seguint la normativa vigent en aquell moment i seguirà totes les recomanacions i mesures de protecció necessaries per fer front a la Covid-19. 

Cursos


Carregant cursos...

Carregant cursos...

Calendari de preinscripció pel curs 2020-2021

Per a l'alumnat nou   

  • Període de preinscripció: del 18 al 29 de juny
  • Publicació de la llista baremada: 30 de juny
  • Període de reclamacions a la llista baremada: del 30 de juny i 1 de juliol
  • Sorteig de places (si s'escau): 2 de juliol

Per a tot l'alumnat 

  • Publicació de les adjudicacions definitives i dels horaris: 3 de juliol
  • Petició modificació horària: del  3 de juliol al 7 de juliol
  • Període de matriculació: del 8 al 22 de juliol

Calculadora de quotes de tarifació social

L’Ajuntament ha aprovat un sistema de tarifació social sobre les quotes de L’Escola d’Arts en Viu que seran efectives per a la matriculació del curs 20-21

La tarifació social és un mecanisme que calcula la quota de cada persona en funció de la situació econòmica de de la unitat familiar per a què l'esforç econòmic sigui més just i equitatiu.

El sistema de tarifació social pretén afavorir que qualsevol persona de la ciutat pugui accedir als serveis de L’Escola malgrat la situació econòmica familiar no ho permeti, tot i no trobar-se en situacions extremes de vulnerabilitat o exclusió doncs per a això ja hi ha d’altres mecanismes de suport econòmic.

D’altra banda, i conscients del que ha suposat la COVID-19 per a moltes famílies, de forma excepcional i justificada, es podrà estudiar la revisió de la tarifa en casos de variació substancial sobrevinguda de la situació econòmica de la unitat familiar.

Per tal de facilitar el coneixement de quina serà la vostra quota el proper curs aquí teniu la possibilitat de fer el càlcul escollint el vostre programa formatiu, introduint el nombre de persones de la unitat familiar i la renta familiar del darrer any.

Calculadora de quotes amb tarifació social de L'Escola d'Arts en Viu

Calculadora de quotes (xlsx - 152576 bytes)

Es manté el  descompte del 20% de la quota per al segon membre i successius matriculats a L’Escola d’una mateixa unitat familiar.

La preinscripció és un procés gratuït. Si teniu algun dubte podeu trucar al 93 479 45 05 de 9 a 13.30h o enviar un email a lescoladartsenviu@elprat.cat

Clica als programes formatius per saber-ne més!

Arts en família

Compartiu amb els més petits de la famíla experiències artístiques úniques!

Sensibilització artística

Programa per als infants de 4 a 7 anys que ofereix una pràctica artística integral i transversal al

Bàsic

Fes música, teatre i/o dansa, tinguis l'edat que tinguis!

Aprofundiment

Voleu anar un pas més enllà en l’aprenentatge artístic? Aquest és el vostre programa!

Preparació per a l’accés al Grau Superior

Prepareu-vos per accedir al Grau Superior en qualsevol especialitat del música, teatre o dansa.

Normativa de preinscripció i matriculació

NOFC

Normativa d'Organització i Funcionament del Centre

Barems

La normativa de preinscripció estableix els següents criteris de baremació:

•         10 punts per domicili de l'alumne/a al Prat de Llobregat.

•         5 punts per discapacitat reconeguda de l'alumne/a, pare, mare o germans.

El barem dona prioritat a l'hora d'establir llista d'espera i assignació de plaça.