Beca Art al barri

La beca Art al Barri, impulsada pel centre cívic, és una de les quatre beques de la convocatòria que llança Unzip per promoure la realització de projectes d'art vinculats al Prat. Un projecte que treballa els conceptes de barri, identitat i comunitat amb els barris de Sant Jordi i Ribera Baixa.

El Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa impulsa la Beca Art al Barri amb els objectius de treballar els conceptes de barri, identitat i comunitat. A l'hora d'escollir el projecte guanyador, es valora:
• La capacitat del projecte de connectar amb les activitats i propostes que ja es realitzen/promouen des del centre: 
• Accions i intervencions a l’espai físic del centre, resultat d’un procés de cocreació amb els diferents grups que treballen diferents disciplines del DIY (Do It Yourself): scrapbooking, costura, patchwork, ganxet...
• Accions i intervencions a l’espai físic del centre, al barri i a la ciutat, resultat d’un procés de cocreació amb les comunitats i projectes del CC Ribera Baixa, per redefinir l'ús de la sala d'exposicions del centre, i que fan servir la mateixa sala com a espai laboratori.
• Propostes de dinàmiques i dispositius artístics comunitaris que cogenerin propostes col·laboratives amb els diferents grups i entitats de l'equipament.
• La capacitat d’activar relacions i espais de diàleg per debatre sobre el barri que volem i el paper actiu que com a veïns/veïnes tenim en la seva transformació.
• Que el procés possibiliti l’intercanvi de sabers i nous coneixements i esdevingui enriquidor per a les persones participants.

Mi casa es tu casa

El projecte guanyador de la beca d'Art al barri 2019 és "Mi Casa es tu Casa" de Pigmentamos.

"Mi casa es tu casa", pretén enfortir l’apropiació, els usos i imaginaris que la comunitat dels barris propers, té del centre cívic Sant Jordi Ribera Baixa, mitjançant una estratègia de participació ciutadana, disseny d’espais i mediació artística.

El projecte guanyador de la Beca Art al Barri’18 va ser Coser y cantar, del col·lectiu Gotelé.

Un projecte artístic entorn a l’expressió popular “Coser y cantar” que investiga i experimenta posant en relació espais on es genera coneixement, espais d’aprenentatge, espais de transmissió de cultura i espais on es teixeixen vincles.

El projecte parteix de l’expressió que utilitzem en la llengua castellana per referir-nos a una tasca fàcil de realitzar. Si explorem el significat literal de la frase, ens adonem de la gran complexitat que s’hi amaga darrere. El fet de cosir i cantar, ha estat des de temps ancestrals una activitat realitzada per dones dins l’habitatge i ha estat típicament desprestigiada i no remunerada. Sovint la mare de família cosia, teixia o feia arranjaments a la roba dels fills i el marit, així com també altres objectes de la casa com cortines, tapetes... Com si es tractés d’una feina que li és biològicament assignada. Contràriament al significat de la frase feta, l’ofici de la costura requereix tota una vida d’esforç i dedicació, i el fet de cantar suposa, en realitat, transmissió de la cultura popular de generació en generació. Amb aquest projecte vam recollir històries que s’amaguen darrere del fet de “cosir i cantar” en el context immediat dels barris de Sant Jordi i Ribera Baixa del Prat de Llobregat.

 

La Ràdio Teteria és un espai-social-teteria, normalment situat en espais públics o espais socials transitats. El projecte té al darrere els artistes d’Aviv Kruglanski i Anna Coromina. Aquest és un projecte de ràdio-teteria itinerant que ens descobreix el concepte d’economies silvestres a partir del contacte amb la comunitat, l’atzar, el diàleg i les trobades brodades amb un altre tempo. Prenem un te, mosseguem unes galetes, entrevistem a la gent, posem música, ballem, convidem músics en directe, fem jocs, cuinem, poetitzem, i sobretot, improvisem en diàleg amb les persones que hi participen...Mentrestant generem una conversa sobre el barri i les seves economies “silvestres”.
 

urbano_unzip_2016_petit

Lo Urbano Invisible va ser el projecte guanyador de la beca 2016, de Laura Malinverni i Marie-Monique Schaper. Aquest projecte tenia com a objectiu generar noves vies d'expressió de la identitat del barri a partir de la investigación participativa i la creació de cartografies urbanes en diferents formats. Els resultats i les cartografies creades pels veïns es van mostrar en una exposició al Centre Cívic del 12 de gener al 12 de febrer.