Servei d'impressió i escàner

Què és el servei?

La Biblioteca disposa d'un escàner d’ús públic per poder copiar els documents que més us interessen.

També ofereix la possibilitat d'imprimir documents.

El sistema és d’autoservei.

A qui s’adreça?

A tots els usuaris i usuàries de la Biblioteca.

Cost del servei

El servei d’escàner és gratuït.

El cost d'impressió és de 10 cèntims per full en blanc i negre i 40 cèntims per full si és a color.