dimecres, 6 març, 2019 - 13:30

Jornada “Dona a la Indústria”

Promoure la presència de dones al sector industrial i tecnològic, objectiu de la jornada municipal

Taula rodona de la jornada "Dona i indústria" (5 de març de 2019)

Durant la jornada, s’ha constatat que segueix existint un clar biaix de gènere per famílies professionals i per especialitats formatives en l’educació post-obligatòria i s’ha reflexionat sobre com revertir aquesta situació.  

Actualment, les dones representen 4 de cada 10 estudiants del Batxillerat Científic i Tecnològic al Prat de Llobregat i un 22,8% de les persones que treballen en el sector industrial del municipi.

 

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Prat ha acollit aquest dimarts, 5 de març, la jornada “Dona i indústria”.  La jornada ha tingut com a objectiu posar en valor la presència de la dona en els sectors industrial i tecnològic. També s’ha abordat com promoure la presència femenina en professions emergents i de futur, vinculades al desenvolupament tecnològic.

La jornada ha constat de la taula rodona “El rol de la dona a la indústria”,  en què s’han exposat diferents experiències de dones que desenvolupen professions de l’àmbit logístic i industrial. Concretament, hi han participat Sílvia Marín, Directora de Logística Espanya i Portugal de Conforama; Noelia Bravo, Cap de departament seguretat operacional a AENA a l’aeroport del Prat; Yesenia Cayoja de la Quintana, Tècnica de manteniment formada en automatització i robòtica industrial de l’empresa NISSAN; i Alicia Bosch, Presidenta del Centre Metal·lúrgic d’IndustriaMESdona. D’aquesta manera, han volgut donar visibilitat a la constribució femenina en aquests sectors i reflexionar sobre com promoure vocacions entre les dones per aquestes branques professionals.

A més, s’ha presentat l’estudi “Diagnosi de situació i detecció de necessitats formatives del sector de la logística i distribució a la Zona Delta del  Baix Llobregat” del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que també aborda aquesta qüestió des de la perspectiva de gènere. La presentació d’aquest estudi s’emmarca en l’estratègia territorial OIL (Ocupació a la Indústria Local), impulsada per la Diputació de Barcelona, els ajuntaments del Prat de Llobregat, Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat, el consell comarcal del Baix Llobregat i els principals agents econòmics i socials que conformen el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat per promoure el desenvolupament econòmic.

L’acte ha comptat amb la presència de Marta Mayordomo, Tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació i Anna Martín, Regidora d’Igualtat, Joventut i Solidaritat de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, i José Angel Carcelen, conseller de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Agrícola del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Menys presència femenina en estudis i branques professionals científiques i tecnològiques

Coincidint amb la jornada, l’Ajuntament del Prat ha fet  públic l’informe “Les dones al Prat de Llobregat” que, entre d’altres aspectes, constata la segmentació per sexes per sectors professionals i especialitats formatives en l’educació post-obligatòria.

En l’àmbit formatiu, tot i que les dones són majoria entre els estudiants de Batxillerat, en la branca científica i tecnològica, la seva presència (del 40%) és inferior a la masculina. En canvi, la presència de dones continua sent minoria entre l’alumnat de Formació Professional (23,28%).

Per grans sectors econòmics, les dones només són majoria (53,9%) al sector serveis, però sense superar el llindar del 60%, a partir del qual es podria considerar un sector feminitzat. Per contra, la seva presència es redueix al 22,8% a la indústria, al 12,9% a la construcció i al 13,1% a l’agricultura. La presència masculina també és superior a la femenina en el treball per compte propi (12,4% enfront del 7,7%), mentre que el percentatge de personal assalariat és major entre les dones (92,3% enfront del 87,6%).

Quant a les especialitats professionals, la presència de dones  segueix sent  major en aquelles professions tradicionalment feminitzades: Arts (63,08%), Sanitat (68,00) o Imatge personal (55,56% ).

Per promoure la presència de dones en aquells sectors professionals on estan infrarepresentades – com el tecnològic, el científic o l’industrial-, les ponents de la taula rodona de la jornada han compartit que cal incidir en l’educació d’infants i joves, incorporant el valor de la igualtat de gènere des de la més petita infància.

Es poden consultar  l’informe “Les dones al Prat de Llobregat” a l’apartat de l’Observatori Socioeconòmic del Departament d’Empresa i Ocupació del web municipal.

Descarregar

(2)
(2)

Compartir

A les xarxes