Connecta't al wifi del Prat

Per connectar-se al wifi als espais municipals, només cal posar el següent usuari  i contrasenya.

USUARI: Wifiprat

CONTRASENYA: Wifiprat

A les xarxes

Facebook

El Prat

Jul 19 2019 01:25pm

S'ha renovat el paviment de 14 zones de jocs infantils de la ciutat. Els treballs han consistit en substituir el sauló (sorra) anterior, que havia perdut les seves característiques d'higiene i de capacitat esmorteïdora davant de possibles caigudes dels infants a terra #elpraturba

Tweets