Servei d'Acompanyament a Joves (SAJ)

Per mitjà de diferents programes, s’ofereixen eines a adolescents i joves de la ciutat que els ajudin a prendre decisions en allò referent al seu itinerari formatiu, professional, personal i d'orientació laboral.

El projecte Transició Escola Treball (TET) brinda atenció als adolescents dels instituts, prioritàriament als de Segon Cicle, que estan a punt de sortir de l'ESO sense opcions d'acreditació. En aquest sentit, s'articulen propostes d'acompanyament, orientació i suport per ajudar l'adolescent en la planificació i decisió del seu projecte formatiu.

El projecte Bastida de Suport a l'Alumnat (BASSA) atén joves matriculats de Segon Cicle de l'ESO (o bé, de manera excepcional, de Primer Cicle de l'ESO), que tinguin oberts expedients d'expulsió temporal als seus instituts.

*Aquest projecte es desenvolupa en col·laboració amb l’entitat Saó Prat.

 

El projecte Bastida de Suport a l'Alumnat (BASSA) és un projecte d’acompanyament, orientació i suport a l’estudi, adreçat a joves que estan cursant l'ESO, un Programa de Formació i Inserció (PFI) o que estan preparant la prova d'accés a CFGM.

*Aquest projecte es desenvolupa en col·laboració amb l’entitat Saó Prat.

El projecte Bastida de Suport a l'Alumnat (BASSA) també atén joves que estan cursant Batxillerat, un cicle formatiu o un grau universitari i que poden presentar risc d'abandonar el procés formatiu si no s'estructuren propostes que els ajudin a sostenir-ho.

Disposa de dos punts d'atenció:

  • Servei Educatiu del Departament d'Ensenyament (c. Riu Cardener, 2-14): per a joves residents al barri de Sant Cosme i, per tant, en el marc de treball de les línies del Pla d'Educatiu d'Entorn de Sant Cosme. Horari: tarda.
  • Associació Saó Prat (Suport a l’Aprenentatge i l’Orientació). Horari: matí i tarda.

*Aquest projecte es desenvolupa en col·laboració amb l’entitat Saó Prat.

 

Aquest projecte atén adolescents i joves que no estan ni estudiant ni treballant. Els ofereix eines de suport personal per ajudar-los en el retorn cap al sistema formatiu (reglat o no reglat) o bé en el trànsit cap al món laboral.

*Aquest projecte es desenvolupa en col·laboració amb l’entitat Saó Prat.

Documents descarregables

Projecte Bassa (pdf - 138574 bytes)

Entitats relacionades

Associació Saó-Prat

Av. del Canal 0110-0112
Tel: 934792378 | Web | Mail | Twitter | Facebook