Xarxa Local d'infància

La Taula Municipal d’Infància és un espai de treball en xarxa i interdisciplinar que te la finalitat de:

 • millorar l’atenció als infants i adolescents que estan en situació de risc i/o que pateixen maltractaments,
 • millorar els processos de detecció,
 • fer una intervenció més integral a les famílies i
 • ser un suport per als professionals que hi intervenen.

 

Qui forma part de la Taula?

La Taula està formada pels diferents serveis i entitats del Prat que fan atenció a la infància:

 • Serveis Socials Municipals,
 • Centre Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ),
 • Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA),
 • Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP),
 • Mossos d’Esquadra,
 • Policia Local,
 • Equip d’Atenció Psicopedagògica (EAP),
 • Atenció Primària de Salut,
 • Educació Primària i Secundària,
 • Servei d’Educació municipal,
 • Serveis de Salut municipals,
 • Centre Obert municipal i
 • Equip Atenció a Famílies (EAF).

Documents relacionats

PROTOCOL PER A LA DETECCIÓ I ABORDATGE DELS MALTRACTAMENTS ALS MENORS (pdf - 1151627 bytes)

MEMÒRIA 2010-2018 (pdf - 377840 bytes)